Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Godziny działania PSZOK we wrześniu

5 września 2018, 09:49

Godziny działania PSZOK we wrześniu

Godziny działania PSZOK we wrześniu

We wrześniu Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. GPSZOK znajduje się przy ulicy Górnośląskiej 39 na Górze Piasku i mogą z niego korzystać mieszkańcy Jaworzna.

Godziny działania punktu w soboty pozostają bez zmian (8:00 - 14:00). Wjazd na teren punktu jest możliwy najpóźniej na 20 minut przed zamknięciem. Na stronie internetowej MZNK (zakładka "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych") dostępny jest regulamin punktu oraz informacje na temat jego lokalizacji i czasu pracy.