Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Muzeum zaprasza na wystawę "Witam Cię Polsko!"

10 października 2018, 14:02

Muzeum zaprasza na wystawę Witam Cię Polsko!

Muzeum zaprasza na wystawę "Witam Cię Polsko!"

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza na otwarcie nowej wystawy czasowej "Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku". Otwarcie odbędzie się w piątek, 12 października 2018 roku w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Wstęp bezpłatny. 

Wystawa przedstawia dążenia i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w wymiarze lokalnym. Prezentuje zagadnienia odrębności rozwoju historycznego zachodniej części ziemi krakowskiej z Jaworznem i Krakowem w XIX wieku w ramach Księstwa Warszawskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej i Wielkiego Księstwa Krakowskiego; źródła kształtowania polskiego patriotyzmu na przełomie XIX i XX wieku; udział jaworznian w I wojnie światowej; wyzwalanie ziem Galicji i przejmowanie władzy przez Polską Komisję Likwidacyjną oraz odbudowę niepodległego państwa Polskiego.

- 11 listopada 1918 roku, gdy Rada Regencyjna przekazywała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, Jaworzno i Zachodnia Małopolska już tydzień znajdowały się pod władzą Polskiej Komisji Likwidacyjnej i cieszyły się niepodległością - mówi Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

Równocześnie z ekspozycją muzealną, na Rynku prezentowana będzie wystawa plenerowa przedstawiająca Jaworzno sprzed stu lat. Podczas trwania wystawy w Muzeum będzie można otrzymać bezpłatny katalog wystawy.