Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa organizacja zajęć szkolnych dla SP 20

30 listopada 2018, 15:35

W związku z koniecznością czasowego opuszczenia budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przez społeczność szkolną, przyjęta została nowa organizacja zajęć szkolnych, która zapewni kontynuację nauczania dla klas 1-8 oraz oddziałów gimnazjalnych.

Od najbliższego poniedziałku, 3 grudnia br. funkcje szkolne dla dzieci i personelu szkoły pełnić będą dwa budynki. Pierwszy zlokalizowany bezpośrednio w dzielnicy Byczyna -  Klub MCKiS „NIKO” przy ulicy Na Stoku, do którego będą uczęszczać najmłodsze roczniki, tj. dzieci z klas 1-2. Drugi budynek będący własnością gminy, mieszczący się przy ulicy Sportowej 1 (dawne Centrum Szkolenia Kadr PKE), będzie bazą dydaktyczną dla pozostałych roczników SP 20, włącznie z klasami gimnazjalnymi.

Oba budynki pomyślnie przeszły kontrole służb zarówno sanepidu jak i straży pożarnej, a tym samym uzyskały akceptację dla prowadzenia w nich zajęć szkolnych. O nowych miejscach prowadzenia zajęć poinformowane zostało Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

Dla dzieci, które będą kontynuować naukę na ulicy Sportowej, a więc poza dzielnicą Byczyna został zagwarantowany bezpłatny dowóz i odwóz autobusami jaworznickiego PKM. Autobusy poranne odjeżdżać będą począwszy od poniedziałku, w każdy dzień nauki, z pętli autobusowej przy ul. Gwardzistów o godzinie 7:40 (podstawienie autobusów nastąpi już o godz. 7:30). Natomiast powroty z lekcji zaplanowane są z tymczasowego przystanku przy nowym budynku szkolnym przy ul. Sportowej, codziennie w godzinach: 13:50 i 15:45. Rodzice otrzymają harmonogram zajęć dydaktycznych i plan kursowania autobusów. Niniejsze zostaną także udostępnione na stronie internetowej SP 20: www.zs1-jaworzno.edu.pl/


* * *

Przypomnijmy, szkoła w Byczynie została czasowo zamknięta z uwagi na ujawniające się dynamicznie wpływy eksploatacyjne podczas prac prowadzonych przez ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A. Podczas rozmów z prezydentem Pawłem Silbertem, prezes TAURON Wydobycie S.A. Zdzisław Filip wykazał  wolę współpracy i zadeklarował wykonanie ekspertyzy, która określi stan techniczny i wskaże wnioski dotyczące ewentualnego użytkowania budynku szkoły. Firma zapewniła również o pokryciu kosztów związanych z zaistniałą sytuacją.

Dodatkowo informujemy, że w sprawie zgłoszeń uszkodzeń lub ujawnienia szkód górniczych również w prywatnych domostwach - odpowiedzialnym jest podmiot prowadzący eksploatację. Na terenie miasta jest nim TAURON Wydobycie S.A. - na stronie spółki znajdują się informacje kontaktowe: http://www.tauron-wydobycie.pl/ogloszenia/zgloszenieszkody
 

ObrazekObrazekObrazek