Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zimowe obowiązki

9 stycznia 2019, 12:37

Zimowe obowiązki

Zimowe obowiązki

W związku z intensywnymi opadami śniegu i nadejścia zimowej aury, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie przypomina m.in. o obowiązku usuwania oblodzeń, sopli i nawisów śnieżnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel, zarządca lub administrator obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;
  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek usuwania nawisów śniegu oraz sopli z dachu nakłada także Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. W rozdziale 2 § 3 pkt 10 znajduje się zapis, iż "właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania stwarzających zagrożeń dla przechodniów sopli i nawisów śniegu z dachu."

Dlatego też, apelujemy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych o przestrzeganie powyższych przepisów prawnych dotyczących usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków.