Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan zagospodarowania przestrzennego "Warpie"

26 marca 2019, 15:45

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Warpie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warpie"

Od 22 marca do 19 kwietnia 2019 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali 1, o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 6 maja 2019 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt planu oraz wzór uwagi można znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.jaworzno.pl/m,19304,projekt-mpzp-warpie-w-jaworznie.html w zakładce Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp Warpie w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.