Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

15 kwietnia 2019, 16:02

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

W poniedziałek, 15 kwietnia odbyło się świąteczne posiedzenie jaworznickiej Rady Seniorów. Programy miasta skierowane do seniorów omówili z Radą Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czesław Smalcerz.

Podczas spotkania omówione zostały realizowane w mieście inwestycje skierowane do najstarszych jaworznian. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z planami utworzenia nowego Klubu Seniora oraz omówili funkcjonowanie dotychczasowego klubu znajdującego się przy ul. Matejki.

Ważną kwestią było również zapoznanie przedstawicieli rady z informacją na temat dotacji dla organizacji pozarządowych, rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne dla mieszkańców oraz możliwości pozyskiwania środków dla seniorów.

Życzenia świąteczne w imieniu Prezydenta Miasta złożył seniorom Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

ObrazekObrazekObrazek