Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Debata nt. cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych

29 kwietnia 2019, 15:10

Debata nt. cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych

Debata nt. cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych

Dzisiaj w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się finałowa debata na temat cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych pn. "Moje dane są bezpieczne w naszej szkole w dobie Internetu Wszechrzeczy (IoE)" zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Jaworzna. Zmaganiom młodzieży przysłuchiwał się m.in. Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny.

Główny cel debaty to propagowanie bezpiecznego zachowania w Internecie, podnoszenie świadomości uczniów na temat zagrożeń jak i korzyści związanych z korzystaniem z Internetu oraz wzrost wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.

W finale spotkały się 3-osobowe drużyny ze Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie (propozycja) i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie (opozycja).

Eksperci i Jurorzy w osobach:

  • Pan Piotr Drobek - dyrektor Zespołu Strategii i Analiz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,
  • Pan Tomasz Bochenek - naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  • Pan Mateusz Jakubik - Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jaworznie,
  • Pan Maciej Zaremba - Inspektor Ochrony Danych w PKM Sp. z o. o. w Jaworznie,
  • Pan Tomasz Izydorczyk - Doradca w Kancelarii Maruta, Wachta sp. j.,
  • Pani Magdalena Celeban - Pełnomocnik Rektora ds ochrony danych osobowych Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi,
  • Pani Barbara Chuderska - doradca metodyczny z zakresu języka polskiego,

oceniali uczestników zgodnie z zasadą, że "o sile drużyny stanowi suma umiejętności jej członków". Oznacza to, że Jurorzy ważyli i oceniali siłę wystąpień poszczególnych mówców, dodając do nich ocenę drużynową, na którą wpływ miały wszystkie wystąpienia członków drużyny. Indywidualnie ocenianych było wiele aspektów związanych z techniką wystąpień, ich poziomem retorycznym i siłą przekonywania wygłaszanych przemówień: tj. struktura wystąpienia, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, pytania i rola. Ocena grupowa obejmowała cztery obszary: spójność drużyny, definiowanie linii sporu, linia argumentacyjna drużyny, kontrargumentacja.

Tym razem zwyciężyła drużyna propozycji w składzie: Rafał Lis, Angelika Jesa i Paulina Kopeć. Obu zespołom składamy serdeczne gratulacje i wyrażamy nadzieję, że będą propagować wśród młodzieży bezpieczne zachowania w Internecie oraz podnosić świadomość na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Wydarzenie zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Pracownia Liderów Prawa.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek