Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent Silbert otrzymał wotum zaufania i absolutorium

30 maja 2019, 16:47

Prezydent Silbert otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Silbert otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Prezydentowi Jaworzna Pawłowi Silbertowi udzielone zostało wotum zaufania. Radni udzielili prezydentowi również absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Podczas dzisiejszej sesji jednym z punktów był Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok. Został on przeprowadzony w formie debaty, w której wzięli udział mieszkańcy.

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która nastąpiła w ubiegłym roku, nałożyła na organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta) obowiązek corocznego przedkładania radzie raportu o stanie gminy. Raport jest obszernym opracowaniem zawierającym informacje dotyczące poszczególnych obszarów dotyczących Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok. Po zakończeniu debaty nad raportem rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Podczas sesji głos zabrało kilkoro mieszkańców, którzy pozytywnie odnieśli się do kierunku rozwoju miasta i wnieśli kilka swoich postulatów na przyszłość (m.in. przedłużenia przebiegu Velostrady, zwiększenia liczby klubów seniora czy większego wsparcia dla wydawnictw dotyczących historii Jaworzna). Następnie w drodze głosowania radni udzielili prezydentowi Silbertowi wotum zaufania.

Dyskusja na temat raportu prowadzona była w większości w sposób merytoryczny i dotykała najważniejszych kwestii w gminie - demografii, rynku pracy, szpitala, inwestycji, polityki mieszkaniowej. Następnie stosunkiem głosów 13 "za", 6 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" prezydent Paweł Silbert otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

Z pełną treścią Raportu o stanie gminy za 2018 rok można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.