Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jesienna akcja szczepienia lisów

19 września 2019, 12:02

Jesienna akcja szczepienia lisów

Jesienna akcja szczepienia lisów

Trwa akcja wykładania z samolotów szczepionek dla lisów. Do 27 września - na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych ponad blisko 150 tys. dawek lekarstwa.

Szczepionka zostanie wyłożona na obszarze ponad 7 tys. km kw., w ilości ok. 20 dawek na 1 km kw. Pojawi się ona nie tylko w lasach, ale i na innych terenach zielonych np. na polach, łąkach, ogródkach działkowych i w parkach. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Woń tą lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o nie podnoszenie przygotowanego preparatu z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.

Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka jednak w przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy bezzwłocznie umyć pod bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z substancją. Pamiętać należy także o tym, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i jesienią. W wyniku prowadzonych do tej pory działań obserwuje się znaczny spadek ilości wystąpień wścieklizny wśród dziko żyjących zwierząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowano tylko siedem takich przypadków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 42 88 615.