Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powstaje projekt nowego wodociągu dla Góry Piasku

26 września 2019, 15:11

Powstaje projekt nowego wodociągu dla Góry Piasku

Powstaje projekt nowego wodociągu dla Góry Piasku

Końcem 2020 roku mieszkańcom osiedla Góra Piasku będzie dostarczana woda nową siecią  wodociągową. W lipcu podpisano umowę na realizację tego zadania, które w zakresie ma wymianę około 5 kilometrów rurociągu wraz z armaturą.

Zanim jednak to się stanie potrzebna jest dokumentacja techniczna i projekt wykonawczy. Mają one być gotowe wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w marcu 2020 roku.

- Do tego czasu, przez okres jesieni i zimy mieszkańców dzielnicy będą odwiedzać geodeci oraz projektanci, w celu uzgodnienia z mieszkańcami przebiegu przyłączy wodociągowych i uzyskania zgody od właścicieli posesji na budowę przyłączy – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno, Sławomir Grucel i jak podkreśla oraz uczula mieszkańców - Każdy z odwiedzających winien okazać się stosownym pełnomocnictwem, potwierdzającym pracę na rzecz Wodociągów.

Po tym czasie wykonawca, a będzie nim wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Universal Energy oraz Budomax, rozpocznie budowę. Zakończenie inwestycji, której wartość oszacowana została na blisko 2 mln złotych, ma nastąpić w grudniu 2020.