Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ścieków z farmaceutyków w Jaworznie

16 października 2019, 09:36

Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ścieków z farmaceutyków w Jaworznie

Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ścieków z farmaceutyków w Jaworznie

Przy obecnym tempie życia, mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez farmaceutyków. Czy to głowa, stawy, katar, czy gorączka zalecana jest tabletka. Nie profilaktyka i zapobieganie, a lekarstwo i pigułka. W skutek marketingowych zachęt, świadomie, czy też nie zażywamy coraz więcej leków i różnych medykamentów. Spośród najczęściej kupowanych grup lekowych wyróżnia się leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Ten wzrost spożycia farmaceutyków stawia wyzwanie przed firmami komunalnymi, które są odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków miejskich i szukają, podobnie jak naukowcy na całym świecie, skutecznego sposobu usuwania środków farmaceutycznych ze ścieków.

- Poziom stężenia farmaceutyków w ściekach komunalnych w połączeniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków takimi jak: mechaniczne oczyszczanie ścieków z zastosowaniem osadników wstępnych, biologicznych, reaktorów SBR, czy fermentacja osadów ściekowych i koagulacja chemiczna, nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania tych związków ze ścieków. Stąd w Jaworznie rusza unikatowy na skalę światową oraz pierwszy w Polsce projekt naukowo - badawczy pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków" – mówi jeden z pomysłodawców projektu Józef Natonek Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Program realizowany będzie przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. We września br. w obecności Artura Michalskiego  Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Anny Pintowskiej – Bryłka  Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego oraz członków Zarządu Wodociągów Jaworzno Prezesa Józefa Natonka i Wiceprezesa ds. Technicznych Grzegorza Waligóry, podpisana została umowa na dofinansowanie tego nietypowego projektu.

Projekt w całości realizowany będzie na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie przez okres 24 miesięcy. Jego celem będzie stworzenie stacji pilotowej wykorzystującej ozonowanie do redukcji ze ścieków farmaceutyków na poziomie 80-90%. Dodatkowym założeniem procesu jest brak powstawania substancji kancerogennych. Układ ma w swoich założeniach wykorzystywać tylko energię elektryczną, eliminując jednocześnie konieczność stosowania sztucznych związków chemicznych w procesach ozonowania ścieków.

Obecne przepisy prawa polskiego oraz UE nie regulują ilości stężenia farmaceutyków w ściekach. Podjęty projekt badawczy może być wyznacznikiem oraz wzorcem do opracowania przepisów, norm oraz do stworzenia skutecznego procesu usuwania leków ze ścieków komunalnych. Efekty wdrożonej i jakże potrzebnej technologii poznamy już za 2 lata.

Zdajemy sobie sprawę, jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na firmach komunalnych za oczyszczanie ścieków. Widzimy również jak gwałtownie zmieniają się parametry dostarczanych do naszej Oczyszczalni ścieków. To wynik wzrastającej konsumpcji leków oraz środków farmaceutycznych. Liczymy, że nasz projekt, który jest pierwszy i unikatowy na skale światową, pozwoli uzyskać i wypracować skuteczną metodę usuwania środków farmaceutycznych. Dajemy sobie na to dwa lata. Pierwsze cztery miesiące to czas na stworzenie projektu technicznego i zabudowę instalacji. Kolejne szesnaście miesięcy na badanie i analizowanie próbek  oraz  udoskonalane elementów instalacji w taki sposób, aby zwiększyć jej funkcjonalność, wydajność, uniwersalność oraz łatwość obsługi. W tym etapie przewidujemy również spotkania kadry naukowej i inżynieryjnej w celu wymiany poglądów i spostrzeżeń - tłumaczy Joanna Stepa Główny Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno.

Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu to 3 090 000,00 zł. Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 1 854 000,00 zł.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.