Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Początek dyskusji o edukacji w mieście

19 listopada 2019, 15:40

Początek dyskusji o edukacji w mieście

Początek dyskusji o edukacji w mieście

Przyczyną do rozmów ze środowiskiem oświatowym i rodzicami o jaworznickiej edukacji jest sytuacja demograficzna oraz potrzeba racjonalnego wykorzystania budynków oświatowych. W przypadku osiedla Podłęże, według analiz - w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej Nr 7, która dysponuje ogromnym kompleksem szkolnym uczęszcza 644 uczniów, ale już w roku szkolnym 2024/2025 będzie to zaledwie 295 uczniów. Połączenie kształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 ze Szkołą Podstawową Nr 7 i Szkołą Podstawową Nr 15 pozwoli na utrzymanie bez zakłóceń w kolejnych latach dwóch szkół podstawowych (SP7 i SP15) w osiedlu Podłęże.

W przypadku liceów ogólnokształcących następuje zmiana trendu związanego z kształceniem młodzieży. Szczególny nacisk położony jest na tworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego jako reakcji na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Taki stan wraz ze specjalnymi dedykowanymi programami dla kształcenia zawodowego będzie zapewne w przyszłości powodować mniejsze zainteresowanie kształceniem ogólnokształcącym.

Jak podkreśla pełnomocnik prezydenta ds. oświaty Tomasz Jewuła - konsultacje w szkołach są zaplanowanym działaniem i stanowią początek rozmów z rodzicami i środowiskiem oświatowym o sytuacji w jaworznickiej edukacji. Wart podkreślenia jest fakt, że nie zapadły żadne wiążące decyzje co do ewentualnych zmian mających nastąpić w sieci jaworznickich szkół oraz terminów ich wprowadzania. Wszystkie propozycje zostaną najpierw przedstawione na spotkaniach, by wspólnie ze środowiskiem szkolnym i opinią społeczną przygotować pakiet pozytywnych zmian w jaworznickiej oświacie.

- Podjęcie tego tematu wynika m.in. z analizy sytuacji demograficznej w mieście. Brak reakcji na te zjawiska, w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić do wielu niekontrolowanych negatywnych skutków w przyszłości. Dlatego też w obecnej sytuacji, posiadając rzetelne dane warto dyskutować nad wariantami łączenia szkół, stabilnością zatrudnienia nauczycieli, ich identyfikacją z zadaniami edukacyjnymi w szkole oraz poprawą warunków w budynkach - mówi Irena Wojtanowicz-Stadler - naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Jest to początek rozmów i wspólnych ustaleń dla edukacji w mieście. Stworzone zostały założenia propozycji, które będą podlegać dalszej dyskusji. Jednym z elementów planowanych rozmów jest również spotkanie z radnymi – w najbliższy piątek 22 listopada została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona sprawom edukacji w mieście.