Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

15 listopada 2019, 11:21

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłaszają konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Prace można składać do 29 listopada br.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – ozdoby świątecznej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji  świąt Bożego Narodzenia. Ozdoba świąteczna może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność techniki, inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniem, że wykonanie musi być zgodne z poszanowaniem tradycji bożonarodzeniowych.

Każda zgłoszona praca powinna posiadać metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, wiek, podmiot, który reprezentuje (szkoła, placówka, świetlica itp.) Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, dzieci ze  świetlic parafialnych z terenu Jaworzna  w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), dzieci  korzystające ze świetlicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, z  Ogniska Wychowawczego w Jaworznie oraz  Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jaworznie.

Prace należy złożyć w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie, podczas konferencji "Uzależnienia XXI wieku? Ku trzeźwości". Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo i tym samym zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Pani Aneta Ślusarczyk tel. 32 61 81 779 lub Pani Anna Władyga 32 61 81 764.