Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Alicja Dudek zasłużona dla miasta Jaworzna

28 listopada 2019, 09:20

Alicja Dudek zasłużona dla miasta Jaworzna

Alicja Dudek zasłużona dla miasta Jaworzna

Alicja Dudek to kolejna mieszkanka Jaworzna wyróżniona dyplomem honorowym "Za zasługi dla miasta Jaworzna". Podczas Sesji Rady Miejskiej, 28 listopada br. gratulacje złożyli jej m.in. prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl oraz Radni Rady Miejskiej.

Alicja Dudek urodziła się w Jaworznie. W 1947 roku wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie sama ucząc się jak żyć, systematycznie wdrażała tą wiedzę w życie, pomagając innym na wielu płaszczyznach życia kulturalnego, zawodowego czy osobistego. W życiu dorosłym mocno związała się z kulturą i oświatą prowadząc m. in. Klub "Tęcza", Klub Nauczyciela oraz pracując w Miejskim Domu Kultury w Jaworznie.

Od 1984 roku Alicja Dudek jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury. Swoją działalnością nie tylko wzbogaca miejską przestrzeń kulturalną, ale również jest przykładem jak pięknie można przełożyć własne talenty, umiejętności i uzdolnienia na czynienie dobra na rzecz innych. Długie i bogate życie Alicji Dudek ściśle związane jest z Jaworznem. To w naszym mieście realizuje swoją „misję” dzielenia się poezją czyli tym, co ma najpiękniejsze. Alicja Dudek do dnia dzisiejszego czynnie angażuje się w działalność kulturalną. Jednym z przykładów tej działalności jest cykl wielu spotkań literacko - muzycznych o charakterze charytatywnym, które organizuje w wielu miejscach na terenie miasta z bardzo dobrym skutkiem. Prowadzi cykle spotkań z młodzieżą szkolną na terenie jaworznickich szkół i nie tylko, przekazując zamiłowanie zarówno do kultury, jak i do naszego miasta. Nie zawsze mówi o tych działaniach, jednak zawsze jest chętna do wspierania wielu wyzwań i inicjatyw społecznych, które wymagają dużego zaangażowania, sama nie oczekując nic w zamian.

Dojrzała twórczość Alicji Dudek, która sięga swymi korzeniami lat sześćdziesiątych, zawsze towarzyszyła w Jej świadomym działaniu, czego wiele namacalnych dowodów nie trudno odnaleźć zarówno w historycznych źródłach jak i współcześnie. Można przytoczyć wiele przykładów twórczości Alicji Dudek, jednak bardzo ważne jest podkreślenie tego w jaki sposób używa swojej twórczości do podtrzymywania ludzi na duchu, do budowania ich własnej tożsamości, czy choćby do uczenia innych dzielenia się sobą - pięknem wewnętrznym - które często przekłada się na wartościową chęć do życia w danym społeczeństwie oraz świadomego współtworzenia miejsca w którym chce się żyć.

Za pracę w dziedzinie kultury i oświaty otrzymała wiele nagród i odznaczeń. Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” jest symbolicznym gestem doceniania niezwykle patriotycznej i obywatelskiej postawy jaką Alicja Dudek prezentuje od wielu dziesięcioleci, tym samym wzbogacając miasto Jaworzno o kolejny przykład do naśladowania, powielania i utrwalania tak prospołecznego wizerunku w mieście.

Obrazek
Obrazek
Obrazek