Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miliony na rozwój infrastruktury

20 lutego 2020, 08:45

Powstaje kanalizacja dla mieszkańców osiedla Dąbrowa Narodowa - fot. Wodociągi Jaworzno

Powstaje kanalizacja dla mieszkańców osiedla Dąbrowa Narodowa - fot. Wodociągi Jaworzno

Obecnie w Jaworznie prowadzone są prace kanalizacyjne, w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". W zakresie tego projektu m.in. w Byczynie ułożonych zostało już ponad 30 kilometrów kanalizacji oraz 19 km sieci wodociągowej. Teraz trwa tam etap budowy prywatnych podłączeń.

Ku końcowi ma się zadanie związane z modernizacją oczyszczalni Jeleń Dąb. Jak wspominały we wcześniejszych publikacjach wodociągi, II etap przebudowy oczyszczalni odnosi się do remontu części mechanicznej tj. hali krat, komory wlotowej oraz węzła osadowego. Znacznego rozpędu nabiera ostatnie zadanie fazy VI tj. budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Tu przy udziale Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wodociągi wybudują dla mieszkańców około 20 km sieci sanitarnej oraz dodatkowo zmodernizują 19 km sieci wodociągowej. Ulice obecnie objęte pracami to: Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana, Syrokomli, Wolnej oraz Szczotki.

- Do tej pory, w ramach realizowanych zadań VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego  podłączono 1783 mieszkańców. Ponad 4 tys. chętnych oczekuje w kolejce do przyłączenia się. Podobnie jak we wcześniejszych dzielnicach, gdzie od podstaw budowana była kanalizacja, tak i w Dąbrowie Narodowej główne nitki kanalizacyjne będą ułożone w drodze i doprowadzone do granic nieruchomości. Po stronie mieszkańca, czy to w sposób własny, czy też poprzez firmę zewnętrzną lub zlecając to Wodociągom, będzie budowa przyłącza kanalizacyjnego od granicy posesji do budynku. Jednak ten etap nastąpi nie wcześniej jak w pierwszym kwartale 2021 roku - tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Podobnie jak w Byczynie, w momencie zakończenia prac kanalizacyjnych, nawierzchnie dróg będą przywracane do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Stąd w związku z nieuniknionymi utrudnieniami w ruchu, ogromna prośba Wodociągów oraz głównego wykonawcy zadania firmy Eurovia S.A. o wyrozumiałość.  

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać osobiście lub telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt, ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, e-mail: jrp@wodociagi.jaworzno.pl tel.: 32 318 61 74, 32 318 60 74.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.