Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kształcenie na odległość - Jaworzno wdraża nowe przepisy

21 marca 2020, 15:16

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych - do 10 kwietnia br. - w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Zmienione zostały również przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów w trybie zdalnym.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

By jak najlepiej wdrożyć nowe regulacje oraz zapewnić wsparcie i pomoc uczniom, dyrektorom, nauczycielom i rodzicom, a także odpowiedni poziom kształcenia w tych wyjątkowych warunkach, konieczna jest współpraca i pełne zrozumienie. Gmina podejmuje przedsięwzięcia, aby cały proces przebiegł bezpiecznie i na odpowiednim poziomie, dlatego też w poniedziałek odbędzie się telekonferencja dla dyrektorów jaworznickich placówek oświatowych.

W związku z obecnymi regulacjami i wyzwaniami, przed którymi stanęła oświata w całym kraju, intensywnie przygotowujemy się do wdrożenia zapowiedzianych rozwiązań w Jaworznie. W najbliższy poniedziałek odbędzie się telekonferencja dla dyrektorów wszystkich jednostek oświatowych naszego miasta, której celem będzie omówienie organizacji i sposobów wdrożenia zmian przepisów, a także form wsparcia dyrektorów w zakresie możliwości wywiązania się przez nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół z obowiązku realizacji podstawy programowej i oceniania uczniów - zapowiada Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

W tym roku, wszystkie szkoły zostały wyposażone w dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS - usprawniającego i ułatwiającego kształcenie oraz zarządzanie placówkami. Wprowadzenie tego narzędzia umożliwi nam prowadzenie zajęć w sytuacji, kiedy nie są możliwe inne lekcje niż te prowadzone w systemie on-line. Chcemy porozmawiać z dyrektorami o propozycjach i zasadach na jakich musi odbywać się nauczanie, tak by było efektywne i bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców - dodaje Pełnomocnik ds. Oświaty Tomasz Jewuła.