Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 19

22 kwietnia 2020, 14:57

fot. Dron View

fot. Dron View

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 19/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 utworzone zostaną osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Te były do tej pory realizowane przy jednym okienku. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny i możliwość obsługi stron przez wydziały w drugim "wolnym" okienku lub przy wyodrębnionym w bezpiecznej strefie stoliku. Pozostałe budynki będą zamknięte, ale obsługa mieszkańców będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w przygotowanym odpowiednio miejscu. Budynki przy ul. Krakowskiej 9 i Grunwaldzkiej 275 będą dodatkowo wyposażone w dzwonki. Więcej informacji na naszej stronie.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie pozyskał kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 6 mln. zł na pożyczki dla przedsiębiorców (łączna kwota pozyskanych środków to 15 mln. zł).
 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 19,
 • placów zabaw - 23,
 • parków miejskich - 11.

Zrealizowano 14 zgłoszeń mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 125
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej – 29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) – 291  ogółem;
 • Z dniem 15 kwietnia 2020r. rozporządzenie MRPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło udogodnienia rejestracji w PUP, poszerzając rejestrację on – line również dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego;
 • kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.):
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
  • Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 50 960,00 zł;
 • kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" (z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.). Na kompletnie złożone wnioski wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 1 785 000,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Pozyskano kolejne środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 6 000 000,00 zł na pożyczki dla przedsiębiorców (łączna kwota pozyskanych środków 15 000 000, 00 zł);
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy. Doradcy udzielają informacji o aktualnych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy prowadzonych on- line,  a także o możliwościach uzyskania bezpłatnych porad prawnych poprzez różne środki komunikacji na odległość;
 • gorąca linia dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937. W zakresie uruchomionej infolinii udziela się ponad 100 porad dziennie;
 • trwa akcja promocyjna dot. wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, realizowanego przez Urząd Pracy, poprzez media społecznościowe tj. : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
 • opracowano ofertę specjalną dot. Tarczy Antykryzysowej, skierowaną do przedsiębiorców oraz zrzeszeń pracodawców. Promocja obejmuje również:
 • usługę realizowaną wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, tj.: Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady ubiegania się o wsparcie na stronie: https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia oraz  „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, opracowany przez Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego. Szczegółowe informacje nt. pakietu na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/  tel.: (32) 77 40 632/150.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Otrzymano dostawę maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez lokalnego producenta odzieży - ECHO.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

PSZOK otwarty od 27 kwietnia

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci w centrum,
 • plewienie roślin wieloletnich rosnących wzdłuż Al.1000-lecia na Osiedlu Stałym,
 • przycinka gałęzi drzew - ul. Fabryczna,
 • uruchomienie fontanny w Parku ul. Pocztowa,
 • kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Prace pozostałe:

 • Kościuszki 12 - naprawa schodów oraz malowanie balustrad,
 • prace porządkowe na Cmentarzach Komunalnych Wilkoszyn oraz Szczakowa: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Uzupełnianie wody w workach nawadniających drzewa w Centrum i w Parku Kieszonka, podlewanie kwiatów w donicach na Rynku i lączniku od Rynku do ul. Sienkiewicza.
 • Zakończenie prac związanych z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki)
 • Prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach, na których wprowadzony został kontraruch rowerowy (ul. Polowa, Sportowa, Różana)
 • Zamiatanie chodników przy ul. Paderewskiego
 • Rozpoczęcie prac związanych z zamiataniem chodników w Strefie Przemysłowej II od Łubowca
 • Podlewanie drzew: ul. Jaśminowa, Bielańska, Insurekcji Kościuszkowskiej

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją żywopłotów wzdłuż ul. Martyniaków.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy)
 • Zamiatanie wysepek przy skrzyżowaniu DWR z ul. Krakowską
 • Mycie wiat przystankowych

***

RAPORT NR 18 z 21 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Przypominamy, że przed wejściem do budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 33 znajduje się odpowiednio zabezpieczona urna na dokumenty. Pisma, które Mieszkańcy składają do wydziałów Urzędu Miejskiego, a które nie wymagają potwierdzenia złożenia, powinny być umieszczane w tej urnie.
 • Dyżur telefoniczny eksperta ZUS dla przedsiębiorców - oddział ZUS w Chorzowie oraz Miejski Inkubator Przedsiębiorczości RAWA INK w Katowicach 23 kwietnia (w czwartek) w godz. od 12 do 14.00 organizuje dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców. Na pytania dotyczące wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej będą odpowiadać eksperci ZUS, pod numerem telefonu: 32 34 90 626.
 • Do sklepu Google Play trafiła ProteGO Safe - aplikacja, która pomoże kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Docelowo będzie ona pełnić dwie główne funkcje. Pierwsza - to możliwość samokontroli stanu zdrowia. Druga - wykorzystująca technologię Bluetooth - będzie zbierała informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informowała o spotkaniach z chorymi. Obie informują o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem. Aplikacja jest bezpieczna – dane użytkownika są zapisywane tylko na jego urządzeniu, nie są przesyłane na zewnątrz – nikt poza nim nie ma do nich dostępu. Więcej na: https://bit.ly/2xAPLx7
 • Dobiegły końca prace prowadzone na Starej Hucie, których celem było umożliwienie dojazdu do działek sprzedanych w ostatnich miesiącach przez Gminę. Roboty zostały wykonane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów przy współpracy z Urzędem Miejskim, który wcześniej geodezyjnie wyznaczył drogi dojazdowe oraz dokonał podziału działek.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Uruchomiono magazyn materiałowy na sprzęt i środki ochrony osobistej przy ul. Północnej. Środki zostały w całości przetransportowane na miejsce. Wyznaczono dwóch pracowników do obsługi magazynu spośród pracowników UM.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 22,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 10.

Zrealizowano 17 zgłoszeń mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 132
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej – 54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych (od 16 marca 2020r.) – 283  ogółem,
 • kontynuacja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
  • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu i są niezwłocznie opiniowane. Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 39 260,00 zł;
 • Kontynuacja naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej". Aktualnie wypłacono wsparcie na kompletnie złożone wnioski łącznie w wysokości 1 405 000,00 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane;
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ ;
 • oczekujemy na dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o które Urząd wystąpił w dniu 16 kwietnia 2020 r.;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy;
 • uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920/937.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozdysponowano dla personelu kolejne 106 sztuk maseczek wielokrotnego użytku uszytych przez MCKiS w Jaworznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • PSZOK otwarty od 27 kwietnia Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie (do pobrania na stronie www.mznk.jaworzno.pl). Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: opróżnianie koszy i zbieranie śmieci (Stara Huta, ul. Cyprysowa, Niedzieliska).
 • Prace porządkowe przy pomnikach wraz z odchwaszczeniem roślin jednorocznych: Pomnik Grunwaldu Szczakowa, Pomnik Łubowiec ul. Górników z "Danuty".

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Objazd kontrolny czystości w zarządzanych przez nas przestrzeniach - Rynek i przyległe ulice, Rynki dzielnicowe, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, Velostrada.
 • Zamiatanie ul. Kolejarzy w Szczakowej.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją żywopłotów wzdłuż ul. Martyniaków.
 • Pielęgnacja drzew w Centrum, na ul. Krakowskiej i ul. Bogusławskiego.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Usuwanie śmieci w pasie drogowym na ulicach: Jaworznickiej, św. Wojciecha, Krakowskiej.
 • Zamiatanie jezdni na ul. Sulińskiego w rejonie skrzyżowania przy Rynku w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów w rejonie zbiorników retencyjnych.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku autobusowego na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 17 z 20 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 20 kwietnia decyzją Rządu RP zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podstawy nowej normalności - najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:
  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 • Dziękujemy mieszkańcom za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przebywania w miejscach publicznych. Dzięki zdyscyplinowaniu jaworznian, w naszym mieście utrzymuje się niski poziom zakażeń. Dotychczas stwierdzono dwa przypadki zarażenia koronawirusem, mieszkańcy Jaworzna czują się dobrze i chorobę przechodzą w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Śląski pakiet dla gospodarki: Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Inicjatorem powstania programu jest Zarząd Województwa Śląskiego. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł. Więcej na https://invest-in-silesia.pl/content/slaski-pakiet-dla-gospodarki
 • Od poniedziałku - 20 kwietnia br. Stacja Kontroli Pojazdów PKM Jaworzno jest ponownie otwarta dla Klientów. Spółka wdrożyła i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne krajowe dot. dezynfekcji i dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kompleksowa oferta Stacji Kontroli Pojazdów dostępna jest na https://www.pkm.jaworzno.pl/www/home-page/stacja-kontroli-pojazdow/
 • Pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I przy ul. Sportowej. Projekt będzie współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Farmę w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace projektowe. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano:

 • 8 rejestracji urodzeń,
 • 21 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 65 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 188 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano m.in.:

 • rejestracja pojazdów - zgłosiły się 22 osoby (zarejestrowano 5 pojazdów i wydano 16 stałych dowodów rejestracyjnych), odebrano 267 telefony, udzielono odpowiedzi na 22 maile i 3 ePUAPem, przyjęto 11 powiadomień o nabyciu pojazdów;
 • prawa jazdy - zgłosiło się 16 osób w spr. wydania prawa jazdy, odebrano 147 telefonów, wydano 3 prawa jazdy, udzielono odpowiedzi na 5 maili, sporządzono 6 pism wychodzących, wydano 2 decyzje i 5 wszczęć postępowań;
 • dowody osobiste - zgłosiło się 20 osób po odbiór dowodu osobistego, wpłynęło przez ePUAP 7 wniosków o wydanie dowodu os., odebrano 51 telefonów, przyjęto 9 wniosków o wydanie dowodu osobistego złożone osobiście, 3 osoby zgłosiły utratę dowodu osobistego;
 • ewidencja ludności - zgłosiło się 20 osób (potwierdzenie profilu zaufanego, wydanie zaświadczenia), dokonano 10 zameldowań przez platformę ePUAP, odebrano 50 telefonów, odpowiedziano na 11 maili, dokonywano na bieżąco weryfikacji kandydatów na członków OKW, wysłano zawiadomienia do innych gmin o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców na terenie gminy Jaworzno, wysłano zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców;
 • sprawy wojskowe - odebrano 42 telefony w spr. kwalifikacji wojskowej;
 • działalność gospodarcza - załatwiono 4 sprawy (2 osobiście, 2 z wniosków), przyjęto 2 wnioski w sprawach alkoholu i 1 wniosek w sprawie transportu, przyjęto 2 wnioski o zmianę danych w CEIDG, odebrano 51 telefonów.

Wydział Edukacji:

 • Gmina Miasta Jaworzna na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
 • W bieżącym roku wniosek dotyczy 6 szkół podstawowych, a w latach 2016 - 2019 dofinansowanie w ramach ww. programu otrzymało 12 jaworznickich szkół. Pozyskane środki szkoły mogą przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych. Dzięki udziałowi w programie zostaną powiększone i uatrakcyjnione księgozbiory bibliotek szkolnych. Obecnie Gmina Miasta Jaworzna oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

Wydział Inwestycji Miejskich:

 • 20 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie zadania Pumptrack dla Jaworzna z firmą Velo Projekt z Białegostoku z terminem realizacji do końca września br. Zadanie będzie realizowane w w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Pumptrack zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu to jedno ze zwycięskich zadań w ramach 7. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. To drugie zadanie wyłonione do realizacji w puli 2,2 mln zł. Równolegle realizowane jest zadanie główne dot. budowy chodników w dzielnicach Jaworzna. W przypadku chodników - opracowana już została dokumentacja projektowa, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót.
 • Wydział Inwestycji Miejskich polecił wykonawcom przegląd drzewostanu poz sezonie zimowym w następujących lokalizacjach: ul. Bielańska, ul. Krakowska (na wysokości PKM), Obwodnica Północna (pomiędzy Rondem Ks. Bajera i rondem na ul. Chełmońskiego, na wysokości Parku Chrząstówka i przy rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich), ul. Chełmońskiego (poniżej stacji ładowania pojazdów oraz naprzeciwko szpitala), ul. Sobieskiego.

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Wydział Ochrony Środowiska realizuje na bieżąco zadania zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak  wynikające z nadzoru w ramach realizowanych programów i projektów czy nad zleconymi pracami w lasach gminnych. Prowadzimy szereg postępowań ws. wycinki drzew, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na gospodarowanie odpadami, których jest szczególnie dużo z uwagi na zmiany przepisów. WIOS przekazuje nam interwencje w zakresie odpadów bądź wnosi o przekazanie informacji lub kopii decyzji dotyczących niektórych podmiotów.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera:

 • Dokładnie miesiąc temu - 19 marca br., zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, GEOsfera została zamknięta dla odwiedzających. Zgodnie z nowymi wytycznymi, które weszły w życie 20 kwietnia br., teren ośrodka jest dostępny dla mieszkańców, jednak nadal konieczne jest zachowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Nie będą dostępne plac zabaw ani grilowisko, a tężnia pracować będzie w trybie technicznego rozruchu.  Przypominamy o względach bezpieczeństwa - maseczki i dystans.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi.
 • Zgodnie z decyzją Sztabu Kryzysowego COVID-19 Jaworzno, powołanego przez Prezydenta Miasta, wstrzymane zostaje nadawanie komunikatów głosowych emitowanych z pojazdów OSP, Policji, Straży Miejskiej oraz MCKIS. Służby zostały zadysponowane do innych zadań w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Na wyposażeniu służb pozostaną megafony ze stacją odtwarzania, zakupione przez Urząd Miejski w Jaworznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 44,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 24.

Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 270  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.:
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
 • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 710 000 zł i są niezwłocznie opiniowane. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 27 300 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 1 835 000,00 zł - aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 1 280 000 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ
 • Trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.
 • Uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozpoczęto planowanie przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z zaleceniami GIS udzielanie usług komercyjnych z zakresu Medycyny Pracy.
 • Prezes Zarządu Spółki ZLO zapewnił o objęciu opieką medyczną podopiecznych Domu Dziecka. Warunkiem jest zadeklarowanie podopiecznych do lekarza ZLO przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Prace dodatkowe: plewienie, "Zielony Łubowiec" - odchwaszczanie, zbieranie odpadów na terenie gminnym przy ul. Matejki 20, ul. Wąska 2:  zamalowanie napisów na elewacji budynku, ul. Wąska 2, ul. Kościuszki 12: regulacja i naprawa samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek, kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną.
 • Kontrolny, przedweekendowy objazd czystości - Rynek, rynki.
 • dzielnicowe, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw.
 • Sprzątanie Velostrady.
 • Prace porządkowe na ul. Sienkiewicza (Centrum), ul. Kolejarzy (Szczakowa).
 • Znakowanie domków dla kotów (współpraca MZDiM z Wydziałem Ochrony Środowiska UM).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Testowanie moderznizowanych na Rynku fontann.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Pielęgnacja żywopłotu ul. Martyniaków.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: