Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejskie przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte od 18 maja

6 maja 2020, 13:35

Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. W zapowiadanym etapie przygotowawczym, nad zasadami dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pracuje specjalny zespół - pod kierunkiem Wydziału Edukacji - z udziałem m.in. dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka.

W pierwszym etapie zostały opracowane procedury postępowania, zasady higieny, dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń, a także zgodnie z zapowiedzią zweryfikowane zostało wśród rodziców zainteresowanie powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli miejskich. Gotowe założenia powrotu dzieci do placówek konsultowane będą również z Sanepidem.

Obecnie dyrektorzy przygotowują placówki do spełnienia nowych norm sanitarnych oraz zapewnienia - zgodnego z nowymi zaleceniami - właściwego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci i personelu. Przy podejmowaniu ostatecznych decyzji szczególnie monitorowana jest sytuacja epidemiczna w mieście i regionie. Niestety, w województwie śląskim następuje duży - w skali kraju - przyrost zakażonych, dlatego też podejmowane działania muszą być bardzo staranne, właściwie zaplanowane, rozważne i przede wszystkim spełniające najwyższe wymogi bezpieczeństwa.