Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 28

6 maja 2020, 14:15

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 28/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. W zapowiadanym etapie przygotowawczym, nad zasadami dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pracuje specjalny zespół - pod kierunkiem Wydziału Edukacji - z udziałem m.in. dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka. Pełna informacja dostępna jest na naszej stronie internetowej.
 • PKM Jaworzno uruchomiło dziś linię autobusową, dedykowaną wyłącznie pracownikom szpitala. Trasa i rozkład jazdy tej linii nie są powszechnie dostępne, a pasażerowie (jeśli nie są pracownikami szpitala) proszeni są, by nie wsiadać do autobusu oznaczonego nazwą MED
 • Przypominamy, że w związku z epidemią oraz zmienioną specyfiką pracy kasy Urzędu Miejskiego pozostają nieczynne. Najbliższy punkt, w którym można dokonywać wpłat znajduje się na poczcie.
 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 41,
 2. placów zabaw - 22,
 3. parków miejskich - 17

Zrealizowano 2 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 113.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 36.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • W mieście funkcjonuje zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.
 • W pierwszym dniu pracy wymazobusa pobrano 8 wymazów od osób podejrzanych o SARS-CoV-2

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej – Na realizację zadania zaangażowano dotychczas kwotę 925 187,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na realizację zadania zaangażowano dotychczas kwotę 7 592 500,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Długoszyn, Góra Piasku, Park Kolejarzy, Parkowa 2-4,
 • Os. Stałe: Szkoła Społeczna, teren gminny przy ul. Łukasiewicza, Jeleń: tereny urządzone i Park Celników, Park na Borach, „Zielony Łubowiec”, Manhattan, Niedzieliska – teren urządzony, Pszczelnik Park,
 • teren przy Urzędzie Miejskim: koszenie i grabienie (ciąg dalszy prac),
 • ul. Pocztowa: koszenie i grabienie (ciąg dalszy prac).

Prace pozostałe:

 • Siedem działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta zostało posprzątanych ze śmieci (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska). Wywieziono z nich aż 13,6 ton odpadów. Wskazane działki zostały oczyszczone ze wszystkich śmieci, a zebrane odpady wywiezione.
 • Ustawiono także tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pielęgnacja zieleni na rondzie holenderskim
 • Odpompowywanie wody ze studzienek kanalizacyjnych
 • Poprawa oznakowania pionowego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w ramach programu Czas na Gruntówki na części odcinka ul. Roździeńskiego – kontynuacja)
 • Pielęgnacja zieleni w donicach na Rynku
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego wzdłuż DK 79 (Od Ronda Drwala do ul Olszewskiego)
 • Prace utrzymaniowe związane z poprawą kostki na nawierzchniach z kostki

 

 

RAPORT NR 27 z 5 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Dziś rano spod budynku przychodni ZLO Podłęże wyruszył zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Do obsługi karetki został odpowiednio przeszkolony personel, w skład którego wchodzą kierowca oraz pielęgniarka z jaworznickiego ZLO. Wymazobus będzie pobierał próbki od osób wskazanych przez Sanepid. Dziś będzie to 10 mieszkańców. W placówce ZLO na Podłężu na ukończeniu jest remont pomieszczenia przeznaczonego dla personelu tej specjalnej karetki.
 • Przypominamy, że w związku z epidemią oraz zmienioną specyfiką pracy kasy Urzędu Miejskiego pozostają nieczynne. Najbliższy punkt, w którym można dokonywać wpłat znajduje się na poczcie.
 • Już jutro 6 maja 2020r. odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie planuje otworzyć swoje placówki (Bibliotekę Główną i filie) nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. Do tego czasu finalizowane będą przygotowania mające na celu dostosowanie obiektów do obsługi Czytelników, zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawartymi w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie - zgodnie z wytycznymi - MBP oczekuje na wiążącą opinię ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.  Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl.
 • Również Muzeum Miasta Jaworzna planuje otworzyć swój budynek nie wcześniej niż 18 maja 2020 r., w oparciu o przepisy związane z zapobieganiem epidemii COVID-19. Aktualnie przygotowywany jest program stopniowego przywracania przestrzeni wystawienniczych dla publiczności. Zostanie on uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie, tak aby w sposób najbardziej bezpieczny umożliwić skorzystanie z oferty ekspozycyjnej Muzeum, z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa do czasu ustąpienia epidemii.
 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 20,
 2. placów zabaw - 20,
 3. parków miejskich - 12,
 4. Punktów handlowych - 1.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 118.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 45.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Wyruszył zorganizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie i Zespół Lecznictwa Otwartego wymazobus. Pojazd przystosowany do bezpiecznego pobierania wymazów od mieszkańców wesprze działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.
 • Otrzymano zamówione wcześniej fartuchy ochronne wielokrotnego użycia  w liczbie  94 sztuk.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Już jutro 6 maja 2020r. odbędzie się II edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowana do Przedsiębiorców. Rejestracja: https://link.do/nZGzK lub promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909;
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór
  • do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 318 628,88 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 7 002 500,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5859/w_czasie_koronowirusa_dbajmy_o_czystosc_rak_ale_i_o_droznosc_kanalizacji.html
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Ogródek Jordanowski, Arkady, Planty, teren w rejonie budynku UM, Pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, ul. Zielona, Park Pocztowa, ul. Narutowicza, teren przy Biedronce w Centrum, teren gminny przy ul. Krótkiej oraz przy "Żabce" ul. Mickiewicza, teren urządzony od pomnika do Rogatki, skarpa Podwale, ul.3 go Maja/Broniewskiego, teren gminny przy sklepie „Złocień”, teren gminny na przeciwko Cmentarza Radzieckiego, Cmentarz Radziecki, ul. Kalinowa, Klonowa, Daleka, Łukasiewicza, Park Lotników, Al. 1000-lecia,
 • teren przy Urzędzie Miejskim: koszenie i grabienie,
 • ul. Pocztowa: koszenie i grabienie.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Uruchomienie strumyków na Wodnym Placu Zabaw
 • Poweekendowy objazd czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM
 • Rozpoczęcie prac w ramach programu "Czas na Gruntówki" polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ul. Roździeńskiego, na części odcinka wzdłuż toru kolejowego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na parkingu rowerowym i na przystanku autobusowym MCIT
 • Opróżnianie koszy na śmieci, porządki w przejściach podziemnych i na przystankach autobusowych
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego wzdłuż DK 79 (Od Ronda Drwala do ul Olszewskiego)
 • Usuwanie śmieci na ul. Inwalidów Wojennych (parking w okolicach OSP)
 • Utrzymanie czystości - chodniki w Centrum
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Prace utrzymaniowe związane z poprawą kostki na nawierzchniach z kostki

***

RAPORT NR 26 z 4 maja 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni jest dostępna na www.um.jaworzno.pl.
 • Niecodzienne obchody Święta Konstytucji. 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się w niecodziennych okolicznościach związanych z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii. By uczcić pamięć tego wydarzenia przedstawiciele władz miasta symbolicznie złożyli kwiaty pod pomnikiem. W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odprawiona została Msza Święta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Jaworzna. Ze strony samorządu we Mszy Świętej wzięła udział tylko delegacja władz miasta, bez pocztów sztandarowych oraz orkiestry.
 • Międzynarodowy Dzień Strażaka *** 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z okazji święta Straży Pożarnej prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem, złożył strażakom wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nadal pozostanie zamknięta. O terminie otwarcia Biblioteki poinformujemy w najbliższym czasie. Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl.
 • Budynek Muzeum Miasta Jaworzna również pozostaje zamknięty do odwołania. Aktualnie pracownicy wykonują pracę zdalnie i udostępniają zbiory online. Trwają także prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia zwiedzających oraz pracowników w momencie otwarcia instytucji. Na bieżąco będziemy przekazywać wiadomości oraz informacje o datach udostępnienia przestrzeni Muzeum. Przepraszamy za związane z tą sytuacją niedogodności oraz utrudnienia.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 27 kwietnia do 2 maja dokonano:

 • 4 rejestracje urodzeń,
 • 17 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 101 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 187 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 27 do 30 kwietnia dokonano m.in.:

 • ewidencja Ludności, dowody osobiste i rejestracja pojazdów: udzielenie informacji telefonicznej - 613, odwołania od decyzji - 3, dopisanie do spisu wyborców - 12, skreślenia ze spisu wyborców - 73, ubezwłasnowolnienia zawiadomienia - 6, decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców - 2, strony przyjęte - 190, pisma dot. postępowania adm. - 12, meldunki - 11, potwierdzenie profilu zaufanego - 6, wydanie zaświadczenia - 5, weryfikacja zameldowania dla PUP - 2, potwierdzenia e-mailowe o dopisaniu do spisu wyborców - 10, przyjęte wnioski o wydanie dowodu osób - 41, odbiory dowodu os. - 27, wnioski dowodowe przyjęte e-Puapem - 10, e-maile w sprawie dowodów osobistych - 3, zgłoszenie utraty dowodu osobistego - 1, e-maile w sprawie rejestracji samochodu - 4, pisma w sprawie dot. rejestracja pojazdu - 8, zbycia/nabycia pojazdów - 58, decyzje dot. rejestracji pojazdów - 92.
 • prawa jazdy: udzielenie informacji telefonicznej - 155, przyjęcie stron w sprawie wydania prawa jazdy - 17, udzielenie informacji e-mailowej - 4, wydanie decyzji - 19, wszczęcie postępowania administracyjnego - 14, produkcja praw jazdy - 22.
 • działalność gospodarcza: udzielenie informacji telefonicznej - 110, zmiana wpisu w CEIDG - 36, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3, przyjęcie wniosku w sprawach dot. transportu drogowego - 3.
 • sprawy wojskowe: udzielenie informacji telefonicznej - 27.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 1. placów publicznych - 41,
 2. placów zabaw - 36,
 3. parków miejskich - 33.

Zrealizowano 7 zgłoszeń mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 101.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 30 (bez uwag).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników do odwołania wprowadzono wyłącznie telefoniczne zapisy na badania radiologiczne. Rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Rezonans - (32) 317-48-87; (32) 317-45-11 wew. 287. Rejestracja na badanie mammograficzne (32) 317-48-36; (32) 317-45-11 wew. 236. Szpital prosi o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Otrzymano partię 370 maseczek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór
  • do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 267 579,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 5 088 000,00 zł.
 • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków - pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin ;
  • strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
  • zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców! W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5859/w_czasie_koronowirusa_dbajmy_o_czystosc_rak_ale_i_o_droznosc_kanalizacji.html
 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci: Ogródek Jordanowski, Arkady, Planty, teren w rejonie budynku UM, Pomniki Stojałowskiego i Niepodległości, teren przy Sądzie i Biedronce w Centrum, Jeleń Park oraz tereny zieleni urządzonej, Pszczelnik, Bory,
 • Szczakowa - prace porządkowe oraz sprzątanie terenu przy fontannie i w rejonie ul. Jagiellońskiej,
 • prace porządkowe przy pomnikach w Dąbrowie Narodowej, Jeziorkach, przy ul. Sportowej i w Byczynie - koszenie, zbieranie trawy, czyszczenie placu,
 • Park Pocztowa - mycie ławek, opróżnianie koszy i zbieranie śmieci.

Prace pozostałe:

 • ul. Sosnowa 3: udrożnienie kanalizacji w budynku,
 • ul. Sosnowa 3: naprawa drzwi w piwnicy budynku,
 • wieszanie flag narodowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Przedweekendowy objazd kontrolny czystości w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (Rynek, rynki dzielnicowe, Velostrada, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka).
 • Usuwanie śmieci w pasie drogowym na DK79:

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy.
 • Koszenie w pasie drogowym.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem ciągów pieszo - rowerowych na ul. Bielańskiej.
 • Odchwaszczanie chodników i opasek przy rondach.
 • Prace związane z naprawą kostki na rondach.
 • Mycie wiat przystankowych.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nadal pozostanie zamknięta. O terminie otwarcia Biblioteki poinformujemy w najbliższym czasie. Szczegóły na www.biblioteka.jaw.pl
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, kontynuując założenia pierwszej edycji, przystąpiła do realizacji kolejnej odsłony projektu pn. "Performatywna książka. Performatywna biblioteka". Stało się to możliwe dzięki ponownemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nowy program obejmie szereg inicjatyw kulturalnych, opartych na twórczych formach artystycznych promujących czytelnictwo, książkę i sztukę. Wydarzenia organizowane będą od czerwca do grudnia br., w ramach 5 cykli, składających się z kilku (od 3 do 4) spotkań warsztatowych, imprez z twórcami, artystami, autorami, aktorami:
  • Self-body-book - opowiadanie ciałem
  • Baju, baju-book - gawędy na żywo
  • Street-book - opowieści fokusowe o życiu miejskich ulic
  • Źródło-book - szukamy swoich korzeni;
  • Design-book - tworzymy książki dotykowe.
 • Biblioteka zorganizuje również akcję happeningową "Biblioteczne Laboratorium Kultury". Efektami materialnymi są album oraz wystawy, które zaprezentowane zostaną na gali finałowej, połączonej z koncertem. "Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2", podobnie jak pierwsza odsłona, zakłada działania służące czytelnictwu, zachęcaniu do sięgania po książkę. Opracowując ofertę warsztatów, spotkań i wydarzeń zależało nam, by każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Niezbędną bazą, oprócz nieograniczonej niczym wyobraźni, zapału i otwartości na różne formy działania będą bogate zbiory oraz nowe technologie. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP Kultura, ogólnopolski portal bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, EXTRA Jaworzno, PULS JAWORZNA.

***

RAPORT NR 25 z 30 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że dwie kolejne osoby z Jaworzna są zarażone koronawirusem SARS-COV-2. 55-letnia mieszkanka przebywa chorobę w szpitalu zakaźnym w Chorzowie, natomiast 39-letni mieszkaniec pozostaje w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Mam też dobrą informację, mieszkanka Jaworzna, która zachorowała jako pierwsza WYZDROWIAŁA. Dwa testy dały wynik negatywny. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 7 przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 1 ozdrowienie).
 • 3 Maja bez tradycyjnych obchodów. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii, w tym roku nie będzie miejskich uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent Jaworzna zachęca mieszkańców do symbolicznego włączenia się w obchody poprzez dekorację okien i balkonów flagami narodowymi.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 32,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 15.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 102.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 35 (autobusy 25, busy 10).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 29 kwietnia 2020 r. odbyła się I edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowane do Przedsiębiorców. Eksperci rozpoczęli spotkanie od omówienia zakresu wsparcia udzielanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, a następnie na żywo odpowiadali na pytania lokalnych Przedsiębiorców. II edycja webinarium odbędzie się 6 maja 2020r. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 267 579,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 5 088 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin ;
  • strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: koszenie i grabienie terenu przy ul. Zielonej oraz na skarpie przy u. Pocztowej; plewienie rabat na Osiedlu Stałym Al.1000-lecia.

Prace pozostałe:

 • ul.  Kościuszki 7: sprzątanie budynku, stanowiska kontenerowego oraz terenu przy budynku,
 • ul. Kolejarzy 3: naprawa gabloty informacyjnej na klatce schodowej,
 • ul. Sosnowa 3: przystosowanie przewodów kominowych murowanych do montażu metalowych nasad kominowych wraz z naprawą czapki i obróbek blacharskich przewodów wentylacyjnych,
 • Szczakowa: prace konserwacyjne oraz próbne uruchomienie fontanny,
 • montaż regulaminu korzystania z boiska przy placu zabaw w dzielnicy Wilkoszyn oraz naprawa uszkodzonej siatki typu „piłko-chwyt” na placu,
 • malowanie urządzeń i ławek na placu zabaw przy ul. Cyprysowej,
 • naprawa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Schatanka.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace porządkowe na chodnikach w Centrum i na Osiedlu Stałym.
 • Mycie fontann na Rynku.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontynuacja prac związanych z malowaniem miejsc postojowych na niebiesko dla osób niepełnosprawnych.
 • Kompleksowe prace porządkowe m.in. na parkingu MCIT, łączniku Rynek - Sienkiewicza (koszenie, zbieranie śmieci).
 • Koszenie w pasie drogowym.
 • Pielęgnacja zieleni na Rondach.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Odchwaszczanie opasek na ul. Bielańskiej.
 • Mycie wiat przystankowych.

 

 

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że dwie kolejne osoby z Jaworzna są zarażone koronawirusem SARS-COV-2. 55-letnia mieszkanka przebywa chorobę w szpitalu zakaźnym w Chorzowie, natomiast 39-letni mieszkaniec pozostaje w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym. Mam też dobrą informację, mieszkanka Jaworzna, która zachorowała jako pierwsza WYZDROWIAŁA. Dwa testy dały wynik negatywny. Łącznie w naszym mieście stwierdzono do tej pory 7 przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 1 ozdrowienie).
 • 3 Maja bez tradycyjnych obchodów. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii, w tym roku nie będzie miejskich uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent Jaworzna zachęca mieszkańców do symbolicznego włączenia się w obchody poprzez dekorację okien i balkonów flagami narodowymi.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 32,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 15.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 102.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 35 (autobusy 25, busy 10).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • 29 kwietnia 2020 r. odbyła się I edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowane do Przedsiębiorców. Eksperci rozpoczęli spotkanie od omówienia zakresu wsparcia udzielanego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, a następnie na żywo odpowiadali na pytania lokalnych Przedsiębiorców. II edycja webinarium odbędzie się 6 maja 2020r. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909.
 • Kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej - Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 267 579,00 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 5 088 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe (15 mln zł) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać:
  • Facebook, Twitter, Instagram , Linkedin ;
  • strona internetowa Urzędu Pracy https://jaworzno.praca.gov.pl/ ;
  • infolinia 32/61 81 920 / 937;
 • Zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej: koszenie i grabienie terenu przy ul. Zielonej oraz na skarpie przy u. Pocztowej; plewienie rabat na Osiedlu Stałym Al.1000-lecia.

Prace pozostałe:

 • ul.  Kościuszki 7: sprzątanie budynku, stanowiska kontenerowego oraz terenu przy budynku,
 • ul. Kolejarzy 3: naprawa gabloty informacyjnej na klatce schodowej,
 • ul. Sosnowa 3: przystosowanie przewodów kominowych murowanych do montażu metalowych nasad kominowych wraz z naprawą czapki i obróbek blacharskich przewodów wentylacyjnych,
 • Szczakowa: prace konserwacyjne oraz próbne uruchomienie fontanny,
 • montaż regulaminu korzystania z boiska przy placu zabaw w dzielnicy Wilkoszyn oraz naprawa uszkodzonej siatki typu „piłko-chwyt” na placu,
 • malowanie urządzeń i ławek na placu zabaw przy ul. Cyprysowej,
 • naprawa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Schatanka.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Prace porządkowe na chodnikach w Centrum i na Osiedlu Stałym.
 • Mycie fontann na Rynku.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT.
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontynuacja prac związanych z malowaniem miejsc postojowych na niebiesko dla osób niepełnosprawnych.
 • Kompleksowe prace porządkowe m.in. na parkingu MCIT, łączniku Rynek - Sienkiewicza (koszenie, zbieranie śmieci).
 • Koszenie w pasie drogowym.
 • Pielęgnacja zieleni na Rondach.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Odchwaszczanie opasek na ul. Bielańskiej.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 24 z 29 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili rozpoczęcie drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce (4 maja) otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzane są także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie będzie udzielał teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym. Rekomendowane są teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego. Numer telefonu, pod którym pacjenci mogą zarejestrować się na taką poradę to: (32) 616 34 79. Dla usprawnienia procesu kontaktu, uruchomiona została również infolinia dla osób przebywających na kwarantannie oraz pozostających pod nadzorem epidemiologicznym pod numerem telefonu 517 091 761. Ten numer telefonu może zostać podany osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia medycznego.
 • W związku z licznymi pytaniami konsumentów dotyczącymi rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej odwołania w okresie trwania pandemii, Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia zasady, jakie obecnie obowiązują konsumentów w tej kwestii. Informacje dostępne są na naszej stronie.
 • 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.mznk.jaworzno.pl.
 • Na środę, 29 kwietnia zaplanowano pierwszą edycję webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Dostrzegając zainteresowanie wydarzeniem Urząd Pracy zorganizuje cykl webinarium -  kolejna edycja odbędzie się 6 maja. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909
 • Od 27 kwietnia do czerwca na jaworznickim Rynku, przy siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna, prezentowana jest wystawa pt. "Wstańcie, chodźmy... Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.
 • Od poniedziałku, 27 kwietnia w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 otwarte są osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. W budynku Urzędu Miejskiego przy placu Górników będzie działał punkt kancelaryjny oraz punkt obsługi przedsiębiorców.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 18,
 • placów zabaw - 13,
 • parków miejskich - 12.

Zrealizowano 3 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 107.
Ilość sprawdzeń środków komunikacji zbiorowej - 25.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Dzisiaj, tj.: 29 kwietnia 2020r. o godz.: 15:00. odbędzie się I edycja webinarium dot. pakietu pomocowego udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, podczas którego uczestnicy będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, na które odpowiedzą eksperci Urzędu Pracy, realizujący zadania pakietu. Dostrzegając zainteresowanie wydarzeniem Urząd Pracy zorganizuje cykl webinarium -  kolejna edycja odbędzie się 6 maja 2020r. Rejestracja: promocja@jaworzno.praca.gov.pl, lub telefonicznie 32/61 81 909
 • kontynuacja naboru wniosków w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" o:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń lub prowadzenia działalności gospodarczej – Nabór do 6 maja 2020r. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 212 834,33 zł;
  • udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Na kompletnie złożone wnioski wypłacono dotychczas wsparcie w łącznej kwocie 4 043 000,00 zł.
  • Złożone wnioski na powyższe formy wsparcia są niezwłocznie opiniowane. W przypadku niekompletnych wniosków – pracownicy merytoryczni natychmiast nawiązują kontakt z wnioskodawcą.
 • Informacje nt. wsparcia udzielonego przez Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać na:
  • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin;
  • infolinii 32/61 81 920 / 937;
  • poprzez zdalne wsparcie doradcy zawodowego dla mieszkańców 32/61 81 919 / 912, WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Z okazji przypadającego na 2 maja święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Święta 3 Maja, Biblioteka przygotowała pakiet wydarzeń on-line, przybliżających historię, ciekawostki, dzieła artystyczne inspirowane wydarzeniami związanymi z uchwaleniem Konstytucji.
 • Dla dzieci  MBP oferuje pakiet gier edukacyjno-rozrywkowych obejmujący: kolorowanki, zgadywanki, wykreślanki oraz gry. Dla miłośników historii piękną i ciekawą wystawę on-line pt.  „Konstytucja 3 Maja – ciekawostki historyczne”, inspirowaną dokumentami zaczerpniętymi z takich źródeł, jak Polona, Wikipedia, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Prezydent.pl.
 • Wszystkich pragnących sprawdzić swoją wiedzę na temat Ustawy Rządowej z 3 Maja 1971 r. instytucja zachęca do wzięcia udziału w quizie historycznym pt. Jak dobrze znasz Konstytucję 3 Maja.
 • Ponadto, by ułatwić dzieciom możliwość czytania lektur szkolnych biblioteka opracowała kolejną bazę - Tornister z Lekturami. Pomysł zrodził się z próśb czytelników, szczególnie dzieci i młodzieży, którzy ze względu na obecną sytuację mają ograniczony dostęp do książki w wersji tradycyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych, jaworznicka Biblioteka przygotowała elektroniczne zestawienie lektur szkolnych wraz z linkami odsyłającymi do tekstów, z których można skorzystać pozostając w domu. Prezentowany zasób odsyłaczy został podzielony na szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe oraz klasy od I do VIII. Jesteśmy przekonani, że biblioteczny „Tornister z lekturami” okaże się przydatnym narzędziem do wspierania edukacji w tym szczególnym czasie.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie będzie udzielał teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym. Rekomendowane są teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego. Numer telefonu, pod którym pacjenci mogą zarejestrować się na taką poradę to: (32) 616 34 79. Dla usprawnienia procesu kontaktu, uruchomiona została również infolinia dla osób przebywających na kwarantannie oraz pozostających pod nadzorem epidemiologicznym pod numerem telefonu 517 091 761. Ten numer telefonu może zostać podany osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia medycznego.
 • Od 25 kwietnia 2020 r Spółka wznowiła działalność punktu pobrań badań laboratoryjnych w soboty w placówce Leopold, natomiast od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt pobrań w placówce Leopold. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie.
 • Od 27 kwietnia 2020 r spółka rozpoczyna w ramach teleporad wizyty fizjoterapeutyczne

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci:

 • plewienie przy grobie Janka Martyniaka i Żołnierzy AK (Pechnik),
 • usuwanie trawy przy grobie Ofiar strajku z 19 maja 1931 r. oraz grobie niemieckich jeńców wojennych (Pechnik),
 • zbieranie śmieci i podlewanie przy pomnikach: Kościuszki, Straconych oraz Grunwald (Szczakowa),
 • usuwanie chwastów przy Dębach Pamięci (Centrum),
 • przycięcie i odchwaszczenie irgi oraz podlewanie i plewienie roślin jednorocznych przy Pomniku ks. Stanisława Stojałowskiego (Centrum).

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Park Lotników, Długoszyn, Góra Piasku, Parkowa.

Prace pozostałe:

 • ul. Gagarina 15 i 17: czyszczenie desek i malowanie ławek przy budynkach,
 • ul. Wąska 2: mocowanie i uzupełnienie kratki wentylacji stropodachu.

PSZOK otwarty

 • 27 kwietnia został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Wjazd  na teren PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny, aby ograniczyć do minimum ilość osób oczekujących na oddanie odpadów. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15. W ciągu ostatnich dwóch dni z Punktu skorzystało 81 mieszkańców.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Kompleksowe prace porządkowe na Wodnym Placu Zabaw
 • Prace porządkowe na ul. Grunwaldzkiej w rejonie przystanku Pechnik Cmentarz
 • Koszenie w pasie drogowym
 • Malowanie miejsc postojowych osób niepełnosprawnych
 • Odchwaszczanie chodników na ul. Grunwaldzkiej/Zielonej

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących sie na przystanku autobusowym i na parkingu rowerowym/lodowisku MCIT
 • Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, przejściach podziemnych, opróżnianie koszy
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Mycie wiat przystankowych
 • Oczyszczanie chodnika na ul. Górników z Danuty na Łubowcu
 • Kontynuacja prac związanych z oczyszczaniem wysepek na ul. Wojska Polskiego

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: