Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Urodzony by zmieniać świat - wystawa w MBP

19 maja 2020, 13:56

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II „Urodzony by zmienić świat” oraz towarzyszącej jej prezentacji multimedialnej.

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.

Szczególnie dzisiaj, w czasie niepokoju o przyszłość i strachu przed tym, co zdominowało naszą teraźniejszość, ważne jest znalezienie punktu odniesienia, osobowości, która swoim autorytetem połączy ludzi pozytywnym, pełnym nadziei przekazem. Dla wielu Polaków taką postacią jest papież Jan Paweł II. Kultywując pamięć o Wielkim Człowieku chcemy przybliżyć myśl zawartą w jego nauce, określanej, z racji patrzenia na bliźnich przez pryzmat ukrytego w nich dobra, mianem pedagogiki piękna. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z okazji przypadającej w 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przygotowała szereg inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, których celem jest przypomnienie znaczenia pontyfikatu oraz wpływu na wydarzenia końca XX i początków XXI w., a także zaprezentowanie sylwetki papieża - kapłana, naukowca, poligloty, etyka, działacza na rzecz ekumenizmu i pokoju na świecie, wzorca duszpasterza, nauczyciela i człowieka zaangażowanego, bohatera antykomunistycznej rewolucji, propagatora „cywilizacji miłości”.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w bibliotecznej Galerii ExLibris – „Urodzony by zmienić świat” oraz towarzyszącej jej prezentacji multimedialnej. Zachęcamy także do udziału w quizie wiedzy o papieżu i konkursie plastycznym pt. „Papież oczami młodych”, szczegóły stronie www.biblioteka.jaw.pl.