Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sprzątanie po psie - prawo i przepisy

17 kwietnia 2019, 12:46

Sprzątanie po psie - prawo i przepisy

Sprzątanie po psie - prawo i przepisy

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność spędzania czasu ze swoim pupilem ale przede wszystkim szereg obowiązków spoczywających na jego właścicielu. Sprzątanie po pupilu powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia.  Niestety nie każdy właściciel czworonoga o tym pamięta.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna właściciel psa udając się z nim w miejsce ogólnodostępne, powinien mieć nad nim stały i skuteczny nadzór. Ważnym obowiązkiem z jakiego powinien wywiązywać się właściciel psa jest sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

W sklepach zoologicznych możemy dostać gotowe zestawy do sprzątania po psie, które zawierają nie tylko torebki, ale także łopatki, zbieraczki i rękawiczki. Dzięki temu możemy zachować maksymalny poziom higieny, a następnie wyrzucić zużytą torebkę do najbliższego kosza na śmieci. Należy także pamiętać, iż pozostawione na trawnikach lub chodnikach zwierzęce odchody to nie tylko problem estetyczny lecz także niebezpieczne źródło pasożytów zagrażających zdrowiu człowieka.

Właściciele zwierząt niewywiązujący się z nałożonych przez prawo obowiązków muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi. Niedopełnienie tego obowiązku grozi mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł . Ponadto powinniśmy pamiętać  o tym , że wszelkie zanieczyszczenia w tym również psie odchody znajdujące się na terenie m.in. bloków mieszkalnych, które nie zostały przez nikogo uprzątnięte należy zgłaszać administratorowi danego terenu.

Pełna treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna - http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,16406.html