Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców

25 maja 2020, 14:05

Darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców. Uproszczona procedura udzielania porad w czasie epidemii.

Darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców. Uproszczona procedura udzielania porad w czasie epidemii.

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zmiany w przepisach w tym zakresie wprowadzone zostały w ramach działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Uproszczono również procedurę udzielania porad w czasie epidemii. Aby skorzystać z darmowego poradnictwa, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 510-970-680 i umówić termin porady telefonicznej z prawnikiem lub doradcą obywatelskim.

Bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Jaworzna została wstrzymana. Jednak nieprzerwanie od 16 marca 2020 r. porady udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie lub przez internet. W obecnej sytuacji przepisy zwalniają beneficjenta z obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego znajdziesz na stronach: