Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe władze JIG-u

12 czerwca 2020, 08:11

Nowe władze JIG-u

Nowe władze JIG-u

Po śmierci Jerzego Zamarlika - wieloletniego Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej, wybrano nowe władze oraz uzupełniono skład Zarządu. Nowym Prezesem został Mateusz Łętowski.

- Gratuluję wyboru na funkcję Prezesa Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Jestem przekonany, iż o wyborze zadecydowało Pana doświadczenie, skuteczność i rozliczne osiągnięcia na polu biznesowym, które docenili członkowie JIG. Ten wybór stanowi dla mnie jasny sygnał, że Jaworznicka Izba Gospodarcza stawia na dalszy rozwój w kierunku nowoczesnego samorządu gospodarczego oraz wzmocni pozycję podmiotu, który aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców poprzez projekty wzmacniające kompetencje, współpracę z innymi instytucjami otoczenia biznesu i szeroko rozumianą innowacyjność - napisał w liście skierowanym do nowego Prezesa JIG-u prezydent Paweł Silbert. - Szczególnie w obecnych czasach, gdy gospodarkę dotyka głęboki kryzys, trudno przecenić rolę, którą może odegrać samorząd gospodarczy, prowadząc dynamiczne starania na rzecz lokalnego biznesu. Gmina zamierza zintensyfikować proaktywne działania w postpandemicznej rzeczywistości i tym samym potrzebujemy silnego partnera, jakim bez wątpienia przez lata stała się Jaworznicka Izba Gospodarcza. Śp. Prezes JIG Jerzy Zamarlik dał nam wszystkim doskonały przykład swoim życiem oraz postępowaniem, jak wspólnie i zwycięsko radzić sobie w trudnych sytuacjach. W pełni z tego wzorca zamierzamy skorzystać. Mam szczerą nadzieję, iż współpraca Gminy Miasta Jaworzna z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, pod Pana przewodnictwem, będzie nadal opierać się na wzajemnym zaufaniu, otwartości na argumenty i propozycje oraz na dążeniu do dobra wspólnego społeczności Jaworzna. Ze swej strony deklaruję wolę poszerzania zakresu współpracy między władzami samorządowymi a JIG, dążąc również do włączenia we wspólne inicjatywy przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

9 czerwca, wśród członków Zarządu w obecności komisji rewizyjnej przeprowadzono wybór nowego prezesa JIG, który ma pokierować działaniami Izby do przyszłorocznego wyborczego Walnego Zgromadzenia. Jednogłośnie na nowego Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej wybrano Mateusza Łętowskiego z firmy Łętowski CONSULTING.

Jednocześnie skład Zarządu uzupełnili: Anna Porębska z firmy Biuroland oraz Jarosław Fudała z firmy FUDMEN.

Nowy skład zarządu JIG przedstawia się następująco:

  • Mateusz Łętowski - prezes zarządu
  • Wiesław Pieczonka - wiceprezes
  • Wiesław Głowacz - skarbnik
  • Franciszek Matysik - sekretarz
  • Anna Porębska - członek zarządu
  • Jarosław Fudała - członek zarządu
  • Paweł Drożdż - członek zarządu
Obrazek