Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Złap wodę! I podaj dalej"

28 lipca 2020, 08:18

Złap wodę! I podaj dalej

"Złap wodę! I podaj dalej"

"Złap wodę! I podaj dalej" to akcja skierowana do samorządów lokalnych i mieszkańców województwa śląskiego dotycząca odpowiedzialnego gospodarowania wodą. W ramach przedsięwzięcia Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował bazę dobrych praktyk i propozycje zmian codziennych nawyków, które przyczyniają się do oszczędzania wody.

W ramach przedsięwzięcia Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje m.in.:

  • promować dobre praktyki samorządów lokalnych, zwłaszcza z województwa śląskiego, związane z walką z kryzysem wodnym i zachęcać inne jednostki do korzystania z tych doświadczeń (baza dobrych praktyk dostępna tutaj);
  • zachęcać wspólnoty lokalne (za pośrednictwem gmin i powiatów członkowskich naszego Związku) do aktywnego udziału w działaniach, które prowadzone są w skali lokalnej i mają na celu ograniczenie skutków suszy i zwiększających retencję (np. zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych), ale też wdrażania własnych, oddolnych, wspólnych i indywidualnych inicjatyw (np. gromadzenie deszczówki do podlewania ogródka, sadzenie roślin odpornych na suszę w swoim ogródku, wybieranie krótkiego prysznica zamiast kąpieli w wannie) - zestawienie rozwiązań związanych z oszczędzaniem wody dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje na temat akcji Złap wodę! I podaj dalej" są dostępne na www.silesia.org.pl.

***

Czy zastanawialiście się, jaki wpływ na nasze życie ma woda, w szerokim tego słowa znaczeniu?

Wiemy na przykład, że:

  • ¾ masy organizmu człowieka to właśnie ona,
  • zajmuje ok. 70% powierzchni Ziemi, choć w zdecydowanej większości jest to woda słona,
  • każdego dnia powinniśmy ją pić - najlepiej dwa litry,
  • bez niej nie możemy wykonać porannej toalety, a więc pójść do pracy czy szkoły,
  • nawadnia ściółkę w lesie zapobiegając pożarom lasów,
  • jest niezbędna do wzrostu roślin, a więc także do tego, aby w warzywniaku kupić ulubione owoce i warzywa,
  • schładzamy nią elektrownie, które w ten sposób niezawodnie produkują dla nas prąd,
  • ale także… że w nadmiarze może prowadzić do podtopień, a nawet powodzi.

Każdy z nas wie zatem, że woda jest niezbędna do życia, na każdym jego etapie. Dlatego powinniśmy ją bezwzględnie chronić, by nie brakowało jej do codziennego funkcjonowania - a jak jest w praktyce? Niestety w ostatnich latach coraz częściej mówimy o kryzysie wodnym, który coraz mocniej dotyka także Polskę.

W dużym skrócie można powiedzieć, że jest on rezultatem zmian klimatycznych. W przypadku naszej części Europy powodują one występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim oraz wyższych temperatur powietrza w skali całego roku. Z drugiej strony, wraz ze zmianami klimatu obserwujemy niedobory opadów ciągłych, które są zastępowane deszczami nawalnymi, czego przykłady widzieliśmy w ostatnich tygodniach.

Obrazek
Obrazek