Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Co dzieje się na modernizowanej Sosinie?

11 sierpnia 2020, 14:43

Co dzieje się na modernizowanej Sosinie?

Co dzieje się na modernizowanej Sosinie?

Trwają intensywne prace na wodzie i w otoczeniu Zbiornika OWR Sosina. Projekt wart ponad 30 mln zł., na który pozyskanych zostało ponad 20 mln zł. dofinansowania unijnego jest realizowany zgodnie z założonym harmonogramem, tak by już od przyszłego roku mieszkańcy mogli korzystać z pełni dostępnego obiektu, zaplecza i kąpać się w czystej wodzie Sosiny.

Projekt pn.: "Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie - ETAP I i część ETAPU II w zakresie budowy wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych" realizowany jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminą. Obecnie trwają prace związane z usuwaniem osadu dennego z dna zbiornika, powstawaniem zielonych stref do parkowania, nowej plaży, przepompowanie/napowietrzanie wody w zbiorniku wodą z kanału centralnego, wykonania pełnej kanalizacji sanitarnej, nasadzenia nowych kompleksów roślinności, wykonania nowych pomostów z odtworzeniem szuwarowisk. Roślinność zostanie uporządkowana, a na terenie ośrodka działać będą punkty gastronomiczne. Więcej będzie też miejsc postojowych.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego.