Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwają prace projektowe remontu SP20. Termin oddania budynku podtrzymany

25 września 2020, 08:15

Trwają prace projektowe remontu SP20. Termin oddania budynku podtrzymany

Trwają prace projektowe remontu SP20. Termin oddania budynku podtrzymany

Spółka Tauron Wydobycie poinformowała gminę o prowadzonych pracach nad usunięciem szkody w budynku i otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 20 spowodowanej ruchem górniczym.  Po zakończeniu prac nad badaniem  gruntu i uszczegółowieniu zakresu robót uszczelniających podłoże, Spółka wyłoniła wykonawcę projektu remontu szkoły, który wykona szczegółową dokumentację budowlaną. Jej przedłożenie celem skonsultowania z miastem powinno nastąpić w grudniu br.

Jeszcze przed przystąpieniem w 2021 roku do prac remontowych Spółka planuje również przeprowadzić prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły - tak, aby zapewniać przywrócenie odpowiednich parametrów gruntu, pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie szkoły w przyszłości.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania. Termin wykonania   powyższych prac w terenie powinien wynieść sześć miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

Stan epidemiczny w znaczącym stopniu ogranicza możliwość kontaktów, przekazywania dokumentów, świadczenia usług przez firmy projektowe oraz wykonawcze. Mimo tego spółka wydobywcza  dokłada starań, by deklarowany na grudzień 2021 termin oddania SP20 do ponownego użytkowania był dotrzymany.

Spółka pozostaje w kontakcie z przedstawicielami miasta, zadeklarowała także przekazywanie cyklicznych informacji dyrekcji i Radzie Rodziców SP20.

* * *

Tauron Wydobycie także w roku szkolnym  2020/2021 partycypuje w kosztach zapewniania uczniom ciągłości nauki w tymczasowej lokalizacji.