Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koronawirus: Aktualna sytuacja w ZP-O i DPS. I Ty możesz pomagać!

27 października 2020, 15:31

Koronawirus

Koronawirus

Aktualnie, po przeprowadzeniu wymazów, zakażenie koronawirusem (stan na 27.10.2020 r.) wykryto u 12 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, w dniu jutrzejszym (28.10.2020 r.) wykonane zostaną badania wymazowe personelu. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach stwierdzono 31 wyników dodatnich u pacjentów i 5 u personelu.

Sytuacja w obu placówkach jest opanowana i na bieżąco monitorowana. Zapewniona jest pełna opieka medyczna, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Obowiązuje wzmocniony, ostry reżim sanitarny. Zakłady zostały wyposażone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie w dodatkowe środki ochrony bezpośredniej (m.in. kombinezony, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne), niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań.

W Domu Pomocy Społecznej, personel opiekuje się podopiecznymi placówki w stałych grupach. Na 100 przebadanych pensjonariuszy, u 12 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, zostali oni odizolowani od pozostałych mieszkańców Domu. Stan pacjentów oceniany jest jako dobry. W dniu 28.10.2020 r. mają zostać przeprowadzone badania personelu na obecność koronawirusa.

W ZP-O obecnie przebywa 49 osób wymagających całodobowej opieki. Pacjenci zostali podzieleni piętrami na chorych i zdrowych. Do placówki dotarły również ozonatory przekazane przez Politechnikę Śląską.

Dzięki zaangażowaniu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz oddziału Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem dr Jacka Dutkiewicza, w obydwóch placówkach zamontowano śluzy, stanowiące barierę ochronną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Bądź solidarny, pomagaj!

Wszyscy, którzy czują potrzebę niesienia pomocy, zarówno personelowi jaworznickich ośrodków opieki, przy opiece nad pensjonariuszami czy też osobom starszym w codziennych sprawach proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomagać mogą nie tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne, ale także te w trakcie nauki zawodów okołomedycznych, ze szkół policealnych. Zarówno wolontariusze jak i osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej formy współpracy prosimy o kontakt z PCZK, pod nr telefonu: 668 840 327 lub mailowo: pczk@um.jaworzno.pl

Obrazek