Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji

29 października 2020, 15:10

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili nowy miejski Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Dotychczas obowiązujący kończy się w tym roku - nowy określa z kolei zasady na lata 2021-2024.

Zgodnie z zasadami nowego programu, Gmina nie będzie już udzielać dotacji do zakupu źródeł ciepła właścicielom nowobudowanych budynków jednorodzinnych - podobnie jak w rządowym programie "Czyste powietrze". Nowo powstające budynki - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą już posiadać ekologiczne ogrzewanie, jak też odpowiednią "przewodność" cieplną przegród budowlanych. Zresztą kwota dofinansowania przy całości inwestycji polegającej na budowie nowego domu i tak nie była najważniejsza. Nowe zasady pozwolą ubiegać się o większe dofinansowane w już istniejących obiektach.

W jaworznickim Programie Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2021-2024 kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła wzrośnie (dotychczas było to maks. 3 tys. zł) i wynosić będzie maksymalnie 4 tys. zł, jednakże nie więcej niż koszt urządzenia, przy czym przy wymianie na "źródła węglowe" z każdym rokiem będzie ona mniejsza. I tak w 2021 r. będzie to - 4 tys. zł, 2022 r. - 3 tys. zł, 2023 r. - 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. jedynie 1 tys. zł.

Równocześnie, Gmina - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych - dodatkowo "gratyfikować" będzie właścicieli domostw, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym. Będą oni mogli ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł na wykonanie przyłącza do sieci (gazowej lub cieplnej).

Zasady udzielania dotacji celowej szczegółowo opisane zostały w Załączniku do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 - 2024.

- Pomimo nie najlepszej sytuacji budżetu, wynikającej głównie z obecnej sytuacji ogólnokrajowej, staramy się zaproponować Mieszkańcom atrakcyjniejsze i bardziej przemyślane formy dofinansowania - mówi Paweł Bednarek, pełnomocnik Prezydenta Miasta. - Równocześnie jako Miasto rozumiemy, że obecna sytuacja ekonomiczna nie zawsze zachęca do nowych inwestycji właścicieli lokali ze starymi systemami grzewczymi. Dlatego też chcielibyśmy, aby ewentualne zmiany w aktach prawnych wyższego rzędu nie szły, przynajmniej obecnie, w taką stronę, aby zmuszać ludzi do kolejnych inwestycji w dosyć niestabilnym otoczeniu finansowym - dodaje Paweł Bednarek.

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Przypominamy, że w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (ul. Krakowska 9) można skorzystać z konsultacji ws. rządowego programu "Czyste Powietrze" oraz złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 32 / 61 81 769.