Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koronawirus: aktualna sytuacja w DPS i ZP-O

10 listopada 2020, 13:57

Aktualna sytuacja w DPS i ZP-O

Aktualna sytuacja w DPS i ZP-O

Aktualnie, po przeprowadzeniu kolejnej serii wymazów, zakażenie koronawirusem (stan na 10.11.2020 r.) wykryto u 24 pensjonariuszy oraz u 5 pracowników personelu Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (3 pacjentów zmarło). Zakażeniu ulegli również Dyrektor DPS oraz jego zastępca, wracają do zdrowia. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie - Ciężkowicach stwierdzono 26 wyników dodatnich u pacjentów i 2 wśród personelu (3 pacjentów zmarło).

W Domu Pomocy Społecznej przeorganizowana została praca personelu, który w stałych grupach opiekuje się podopiecznymi Domu. Chorzy pacjenci zostali odizolowani od pozostałych pensjonariuszy. Stan pacjentów jest zmienny, są osłabieni. Na miejscu w Domu Pomocy Społecznej pracuje zespół, pod kierownictwem dr Jacka Dutkiewicza. Doświadczenia zespołu medycznego podczas ostatniej akcji pomocy WOT i GOPR w prywatnym Domu Seniora "Jesień na Letniej" pozwoliły na nawiązanie relacji i współpracę jednostek gminnych (za pośrednictwem ZLO) z zespołem medycznym dr Dutkiewicza. Obecnie w DPS pracuje dodatkowych dziewięć osób (2 lekarzy, 4 ratowników oraz 3 wolontariuszy - Braci z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie), pod dowództwem dr Jacka Dutkiewicza.

- Kontynuowany jest stały nadzór lekarski w DPS. Co kilka godzin monitorowany jest stan zdrowia pacjentów. Sprawdzane są temperatura, saturacja, ciśnienie i tętno. Utrzymywany jest zaostrzony reżim sanitarno-epidemiologiczny w stosunku do personelu medycznego oraz izolację personelu biurowego w stosunku do pozostałych pracowników. Na bieżąco wykonywane jest ozonowanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pralni. Zbudowane zostały zapory pomiędzy strefami budynku, na bieżąco przeprowadzane jest szkolenie rotującego personelu ośrodka, z naciskiem na bezpieczeństwo w strefach "czerwonych" - mówi o obecnej sytuacji dr Jacek Dutkiewicz.

W ZP-O obecnie przebywają 44 osoby wymagające całodobowej opieki. Pacjenci zostali podzieleni piętrami na chorych i zdrowych. Tu również stan pacjentów jest zmienny, personel stara się zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki przechodzenia choroby. W cięższych przypadkach podawany jest tlen medyczny. Ogromnym zaangażowaniem wykazują się pracownicy i personel DPS oraz ZP-O, pracujący ponad siły w niezwykle trudnych warunkach.

W obu placówkach, pomimo ograniczeń kadrowych powodowanych zakażeniami wśród personelu, zapewniona jest pełna opieka medyczna, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Obowiązuje najwyższy reżim sanitarny. Zakłady zostały wyposażone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie w kolejną dostawę środków ochrony bezpośredniej (m.in. kombinezony, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne), niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań. Dzięki pomocy strażaków ochotników, w obydwóch placówkach zamontowano śluzy, stanowiące barierę ochronną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Działają również profesjonalne ozonatory. Sytuacja w obu placówkach jest na bieżąco monitorowana.

Na polecenie Prezydenta Miasta zorganizowane zostały - w jednym z hoteli - stałe miejsca pobytowe dla kadry medycznej, pielęgniarek i personelu, który z uwagi na obawę o zdrowie członków swoich rodzin będzie chciał z tego rozwiązania skorzystać i odpocząć w jak najlepszych warunkach poza domem.

Bądź solidarny, pomagaj! Nadal poszukujemy pracowników i osoby do pomocy.

Wszyscy, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy i zapewniania wsparcia, zarówno personelowi jaworznickich ośrodków opieki, jaki i osobom starszym w codziennych sprawach, proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomagać mogą nie tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne, ale także te w trakcie nauki zawodów około-medycznych, np. ze szkół policealnych.

Zarówno wolontariuszy, jak i osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej współpracy, prosimy o kontakt z PCZK, pod nr. telefonu: 668 840 327 lub mailowo: pczk@um.jaworzno.pl

Aktualne oferty pracy w ZP-O oraz DPS są dostępne również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, który już rozpoczął nabór pracowników: oferta pracy.

ObrazekObrazekObrazek