Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs dla mieszkańców inaugurujący obchody 120-lecia miasta Jaworzna

2 grudnia 2020, 08:52

Konkurs dla mieszkańców inaugurujący obchody 120-lecia miasta Jaworzna

Konkurs dla mieszkańców inaugurujący obchody 120-lecia miasta Jaworzna

Nasze miasto sięgające korzeniami do czasów średniowiecza w przyszłym roku będzie obchodzić 120. rocznicę urodzin. Prawa miejskie otrzymało dokładnie 21 września 1901. Zarówno bogata historia miasta jak i okrągła rocznica jest okazją do wspólnego stworzenia okolicznościowego, kolekcjonerskiego banknotu, nawiązując do średniowiecznych przywilejów menniczych nadawanych miastom. 

Jaworznicki okolicznościowy banknot będzie odwoływał się więc do historii i tej tradycji. Jak wiemy pierwsze wzmianki pisane o Jaworznie sięgają pierwszej  połowy XIII wieku. Powstanie w okresie średniowiecza jaworznickiej osady należy łączyć z prowadzonym tu wydobyciem galeny ołowianej oraz gospodarki leśnej. Już przed 1335 rokiem Jaworzno jest siedzibą parafii pw. św. Wojciecha. Jaworzno w początkach swojej historii było własnością prywatną rodu Gryfitów, później stało się częścią własności biskupiej i królewskiej. W 1766 r. na naszym terenie powstała pierwsza polska kopalnia węgla kamiennego, którego wydobycie w  następnych wiekach zdecydowało o kierunku rozwoju Jaworzna i okolicznych wsi. Wiek XIX to okres dalszej industrializacji i rozbudowy wsi, które w wyniku regulacji administracyjnych początku XIX w otrzymała  godło gminne, które z czasem stało się herbem miasta. Głównym eksploatowanym surowcem był oczywiście węgiel, którego wydobycie przyczyniło się do rozwoju energetyki i innych zakładów. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. to dalszy dynamiczny rozwój miasta i okolicznych wsi, które stały się dzielnicami dzisiejszego Jaworzna. Wszystkie te zmiany zapisywały się na topografii miasta widokiem szybów  górniczych, hałd, kominów, linii energetycznych, szlaków kolejowych, lasów i pół uprawnych oraz oczywiście coraz większych osiedli mieszkaniowych. To wszystko przez prawie dwa wieki stanowi nieodłączny element krajobrazu Jaworzna.

Tak bogata historia powinna stać się inspiracją dla uczestników konkursu w tworzeniu okolicznościowego banknotu, który będzie łączyć historię, współczesność, tradycję, a jednocześnie wpisze się w uroczyste obchody nadania praw miejskich naszemu miastu i będzie pamiątką tych obchodów. Praca nad banknotem będzie okazją dla uczniów szkół oraz dorosłych mieszkańców naszego miasta do lepszego poznania historii, ludzi, tradycji i legend związanych z Jaworznem.

Celem konkursu jest stworzenie projektu symbolu graficznego, rysunku okolicznościowego, który będzie jednym z elementów projektowanego banknotu. Mieszkańcy będą mogli zaproponować też nazwę banknotu. Szczegóły konkursu dostępne są w udostępnionym linku www.um.jaworzno.pl. Telefon kontaktowy (32) 61 81 895.

Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Jaworznie, Muzeum Miasta Jaworzna oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie, które jest pomysłodawcą. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna.

Obrazek