Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zimą o cieple: korzyści dla mieszkańców Jaworzna i środowiska naturalnego

17 grudnia 2020, 14:22

Zimą o cieple

Zimą o cieple

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. przy wsparciu środków Unii Europejskiej zmodernizowała sieć ciepłowniczą w 5 punktach miasta. W ramach projektu zmodernizowane zostały sieci w dzielnicach Śródmieście, Leopold i Osiedle Stałe w obszarze dotychczasowych grupowych stacji wymienników ciepła m.in. Zacisze, Różana, Administracyjna,Leopold.

W efekcie zwiększenia efektywności energetycznej- wygodniej użytkuje się ciepłą wodę: woda w rurach jest w temperaturze, której potrzebują obiorcy (nie trzeba długo czekać, aby w kranie pojawiła się ciepła woda) oraz zmniejszono emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych.

Modernizacja sieci ciepłowniczej polegała na wymianie starych, bo ponad 25-letnich grupowych stacji wymienników ciepła na nowoczesne węzły indywidualne. Dzięki temu woda służąca do ogrzewania mieszkań oraz ciepła woda dostarczana do użytku w gospodarstwach domowych, jest przygotowywana bezpośrednio wewnątrz budynku.

W ramach projektu zmodernizowane zostały sieci w dzielnicach Śródmieście, Leopold i Osiedle Stałe w obszarze dotychczasowych grupowych stacji wymienników ciepła m.in. Zacisze, Różana, Administracyjna, Leopold.

- Ważne dla nas jest, aby SCE podejmowało inicjatywy służące zarówno mieszkańcom jak i środowisku naturalnemu, nawet jeśli nie są one dla nas w oczywisty sposób zyskowne – mówi Prezes Zarządu Piotr Kołodziej.

Projekt "Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna – etap II, POIS.01.07.02-00-0020/16" miał wartość 3,8 mln zł i został zrealizowany przez SCE-Jaworzno sp. z o.o. w 70 proc. ze środków własnych i przy 30 proc. wsparciu środków Unii Europejskiej.