Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Z dziejów mojego miasta - konkurs

8 kwietnia 2021, 09:11

Z dziejów mojego miasta - konkurs

Z dziejów mojego miasta - konkurs

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w dwunastej edycji konkursu "Z dziejów mojego miasta". Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią miejsca, z którego się pochodzi. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Odbywa się w dwóch kategoriach: klasy 4-5 oraz klasy 6-8 szkoły podstawowej. W konkursie nie ma limitu uczestników.

W tej edycji wprowadzono zmiany, mające za zadanie uprościć proces zgłoszenia jak i przebiegu konkursu. Zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub rodzic/opiekun, poprzez załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia. Pracę konkursową ze zgłoszeniem wystarczy przesłać pocztą elektroniczną. Zadanie konkursowe obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wydarzenia lub miejsca związanego z historią i kulturą Jaworzna. Praca może być też związana ze wspomnieniami uczestnika konkursu lub innej osoby (może to być krewny lub znajomy).

Termin składania prac upływa 5 maja 2021. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 maja 2021. O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela:

Elżbieta Trojan

Szczegółowe informacje dostępne również w regulaminie.