Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

ATOM 2.0: Wsparcie dla przedsiębiorców - nowe uchwały o zwolnieniach, ulgach i odroczeniach podatków

22 kwietnia 2021, 12:24

ATOM 2.0

ATOM 2.0

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, która znacząco wpływa na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych, po analizie dostępnych rozwiązań prawnych przedstawionych przez Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Prezydent Jaworzna przedłożył pod głosowanie Rady Miejskiej projekty uchwał m.in. zwalniających z podatku od nieruchomości część małych i mikroprzedsiębiorstw dotkniętych pandemiczną sytuacją gospodarczą. Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

- Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsiębiorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę założenia budżetowe na 2021 rok i możliwości finansowe miasta w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. - Ważnym partnerem w tych działaniach jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto zaproponować kolejne ulgi, które dadzą przedsiębiorcom szansę na utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy dla jaworznian. Na podstawie naszych opracowań i obserwacji Jaworznickiej Izby Gospodarczej przygotowaliśmy wspólnie propozycje uchwał, które zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych.  Zachęcam przedsiębiorców do skorzystania z tych możliwości.

Rozwiązania, jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

- Z zapisów uchwał skorzystają przedsiębiorcy najbardziej dotknięci przez lockdown. Przedłożone pod głosowanie uchwały, to efekt dobrej współpracy Zespołu Obszarowego Urzędu Miasta i Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Dużą wartością i gwarancją wdrożenia rozwiązań jest to, że propozycje zostały wypracowane wspólnie z władzami miasta na zasadzie dialogu. Dziś dziękuję radnym za poparcie tych systemowych mechanizmów wsparcia - mówi Mateusz Łętowski, Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. - Już teraz w JIG pracujemy wspólnie nad projektami uchwał na rok 2022, tak aby w obrębie obowiązującego prawa były korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla miasta.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grunty, budynki, budowle) za drugi kwartał roku 2021, przysługiwać będzie małym i mikroprzedsiębiorcom, których działalność podlega ograniczeniom przynajmniej przez część okresu od 27 marca do 30 czerwca 2021 r. (wprowadzonym na mocy rozporządzeń rządowych) oraz których obroty osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. spadły przynajmniej o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (czyli sprzed pandemii).

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, ubiegający się przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanej deklaracji (lub korekty) na podatek od nieruchomości, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz jej skutków, a także oświadczenia o spadku obrotów (przygotowany został stosowny formularz do wypełnienia). Po weryfikacji tych niezbędnych prawnie i – co istotne! - ograniczonych do zupełnego minimum liczby dokumentów, przyznane zostanie zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Małym i mikroprzedsiębiorcom, których obroty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 spadły o co najmniej 25%, przysługiwać będzie odroczenie płatności podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2021 do końca listopada bieżącego roku.

W tym przypadku również wymagane będzie dostarczenie stosownych dokumentów: oświadczenia o spadku obrotów oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz jej skutków. Nie będzie natomiast wymagana aktualizacja deklaracji podatkowej.

Informacji i pomocy w sprawach związanych ze zwolnieniami, ulgami i odroczeniami, wynikającymi z m.in. projektów nowych uchwał, udziela Wydział Budżetowo-Finansowy UM Jaworzno. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego przez miejską infolinię podatkową InfoBiznes: 32 61 81 686; 32 61 81 609.
 

Obrazek
Obrazek