Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wyróżnienie dla JFDZ

23 kwietnia 2021, 07:00

Wyróżnienie dla JFZD

Wyróżnienie dla JFZD

Zarząd Główny Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował nagrodą za organizację XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2020 roku siedem instytucji, stowarzyszeń lub organizacji realizujących idee doradztwa zawodowego spośród czterdziestu dwóch zgłoszonych do konkursu. Wśród nagrodzonych znalazło się Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego. 

JFDZ zostało powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworznia, a jego członkami są jednostki organizacyjne Gminy Jaworzno realizujące działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizowane działania pod hasłem "DoradzaMy zawodowo- WybieraMy odlotowo" były skierowane w naszym mieście do szerokiego grona odbiorców - od przedszkolaków po dorosłych mieszkańców Jaworzna. W realizację zadań zaangażowały się 34 instytucje w mieście, docierając do ponad sześciu tysięcy odbiorców. Jednym z dwunastu kryteriów oceny był zakres działań i liczba odbiorców działań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ponadto, oceniano oryginalność pomysłów, różnorodność kanałów przekazu informacji wykorzystywanych do promowania wydarzenia czy trwałe rezultaty możliwe do wykorzystania w dalszej pracy.