Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sieć kanalizacyjna w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu

18 maja 2021, 11:23

Sieć kanalizacyjna w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu

Sieć kanalizacyjna w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu

W Dąbrowie Narodowej, podobnie jak w dzielnicach Długoszyn, Góra Piasku, Byczyna, Jeleń Rynek, przy udziale Unii Europejskiej oraz dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wodociągi Jaworzno budują dla mieszkańców kanalizację sanitarną. Zakres, trwającej od początku 2020 roku inwestycji, obejmuje budowę 19 kilometrów kanalizacji oraz wymianę sieci wodociągowej o długości ponad 14 kilometrów. Całe przedsięwzięcie, pomimo pogodowych anomalii oraz sytuacji związanej z pandemią, ma się zakończyć w wakacje 2021 r.

- Nasza miejska spółka Wodociągi Jaworzno przez kilka lat sukcesywnej i sprawnej strategii rozbudowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej stworzyła mieszkańcom możliwość komfortowego i ekologicznego odprowadzania ścieków siecią sanitarną bezpośrednio do oczyszczalni, która także w ramach unijnego projektu poddana została modernizacji. Sami mieszkańcy dostrzegają te korzyści i chętnie podłączając się do kanalizacji sanitarnej, korzystając przy tym ze specjalnego programu dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych przygotowanego prze Urząd Miasta - mówi prezydent Paweł Silbert. - Jesteśmy przekonani, że taki sam odzew będzie wśród mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Oprócz aspektów ekologicznych i ekonomicznych z rozbudową kanalizacji wiąże się także rozbudowa Jaworzna. Już teraz na uzbrojonych terenach powstają obiekty przemysłowe, handlowe, a co najważniejsze nowe osiedla mieszkaniowe.

Niebawem sytuacja w dzielnicy ma wrócić do normalności, a zakopaną sieć wod-kan ma pokryć nowa warstwa odtworzeniowa. Dowodem na to jest poziom wykonanych prac. Z planowanych 19 kilometrów sieci sanitarnej wybudowaliśmy już blisko 12 kilometrów. Natomiast sieć wodociągowa została już wymieniona na zamierzonym, ponad 14 kilometrowym odcinku. Teraz pozostaje kwestia odtworzenia naruszonych nawierzchni przez głównego wykonawcę, firmę EUROVIA. Jednak te zaplanowane prace bitumiczne, uzależnione są od warunków pogodowych.

Według wstępnie opracowanego harmonogramu w maju planowane są prace odtworzeniowe na ulicy: Długoszyńskiej, Dąbrowskiej, Fryderyka. W czerwcu na ulicy Dziuńkowskich, Nowowiejskiej, Starowiejskiej (od Katowickiej do Reymonta, Reymonta, Długoszyńska boczna, Starowiejska boczna, Dąbrowska boczna). Natomiast w lipcu, który ma być ostatnim miesiącem inwestycji, na ulicy: Starowiejskiej (pozostały zakres), Długoszyńska (pozostały zakres), Katowickiej, Źródlanej, Brzozowej.

Po tym terminie ma nastąpić odbiór techniczny i dokumentacyjny całego zadania. Jednak kwestia budowy prywatnych podłączeń, czyli odcinków łączących dom, posesję z instalacją sanitarną wybudowaną w drodze, możliwy będzie do zrealizowania w późniejszym terminie. O tym fakcie, wodociągi będą informować zainteresowanych w sposób odrębny i indywidualny.

- Przez lata budowa kanalizacji sanitarnej zwiększyła atrakcyjność takich jaworznickich dzielnic jak: Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Bory, Warpie, Jeleń Łęg. Poprzez podłączenie swojej posesji do nowej sieci sanitarnej mieszkańcy wyeliminowali przedostawanie się ścieków do gruntu - wyjaśnia Józef Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno. - Niebawem z tych udogodnień skorzystają również mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa Narodowa, gdzie dla ponad 550 gospodarstw domowych tworzymy 19 km nowej sieci kanalizacyjnej i wymieniamy 14 km sieci wodociągowej.

Pracownicy Wodociągów Jaworzno przypominają, że czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić rocznie nawet 1500 zł, podłączając się do nowo wybudowanej miejskiej kanalizacji w Jaworznie. Kalkulacja jest prosta: odprowadzenie 1 m3 ścieków wg taryfy to 9,85 zł brutto, natomiast jego wywóz to już koszt 15-20 zł brutto.

Więcej szczegółowych informacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej można uzyskać śledząc stronę www.kanalizacja.jaworzno.pl lub telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt tel. 32 318 60 74 , a także mailowo pisząc na adres email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.