Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Poradnia "Azymut" profesjonalna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

21 maja 2021, 11:50

Poradnia Azymut profesjonalna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia "Azymut" profesjonalna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Ponad rok trwającego stanu pandemii, coraz większa izolacja i brak stałego kontaktu z rówieśnikami spotęgowały problemy sfery psychicznej u dzieci i młodzieży. By temu zaradzić i rozpocząć odpowiedni proces diagnozy i terapii, Prezydent Jaworzna wraz z Zespołem Lecznictwa Otwartego otworzyli w październiku 2020 roku poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży AZYMUT.  Profesjonalna kadra terapeutyczna i medyczna, wyremontowane i świetnie wyposażone gabinety w przychodni ZLO Kościuszko przy ul. Plac Górników 5 A oraz zapewnione finansowanie z GKRPA to elementy gwarantujące efektywną pomoc dla dzieci i ich rodzin.

Od października 2020 roku z pomocy Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Azymut prowadzonej przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, skorzystało ponad 350 osób. Ze względu na panującą pandemię i wzmożone potrzeby młodych jaworznian w zakresie pomocy psychologicznej, we wtorek, 5 maja 2021 r., prezydent Paweł Silbert przekazał prezesowi ZLO Jackowi Nowakowi umowę na kontynuację świadczeń w bieżącym roku. Na ten cel Gmina przeznaczyła (na 2021 rok) 350 tysięcy złotych.

Do poradni przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Uwaga! Nie jest wymagane żadne skierowanie.

Do Poradni AZYMUT możesz zgłosić się jeżeli Twoje dziecko przejawia problemy wymagające wsparcia psychologicznego, a w szczególności:

 • próby i skłonności samobójcze,
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe,
 • depresja dziecięca i młodzieżowa,
 • agresja i autoagresja (samookaleczenia),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD),
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • zaburzenia rozwojowe, jak np. zespół Aspergera, ADHD (w ramach TUS).

Zakres świadczonych usług w Poradni AZYMUT:

 • diagnoza psychiatryczna / wizyta lekarska (lekarz psychiatra dziecięcy),
 • diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna,
 • poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • porada psychologiczna dla rodziców,
 • wizyty środowiskowe (sesje wsparcia psychospołecznego),
 • konsultacje rodzinne online,
 • sesje psychoterapii online,
 • teleporady.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno

Godziny otwarcia poradni:

 • poniedziałek - 8.00-16.00,
 • wtorek - 11.00-20.00,
 • środa - 8.00-14.00,
 • czwartek - 11.00-20.00,
 • piątek - 8.00-14.00.