Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rodzinna Gra Terenowa w GEOsferze

26 maja 2021, 08:41

Rodzinna Gra Terenowa w GEOsferze

Rodzinna Gra Terenowa w GEOsferze

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej zaprasza do udziału w Rodzinnej Grze Terenowej w GEOsferze. Gra będzie odbywać się w niedzielę - 30 maja br. w godzinach od 16:00 do 19:00 na Ośrodka. Zapraszamy do samodzielnej zabawy - szczegóły w Regulaminie poniżej.

Bawcie się dobrze!

Regulamin Rodzinnej Gry Terenowej:

 1. Gra terenowa na terenie Ośrodka GEOsfera w Jaworznie odbywać będzie się 30 maja br. w godzinach od 16:00 do 19:00 i skierowana jest do drużyn rodzinnych składających się z maksymalnie 4 osób.
 2. W każdej drużynie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia.
 3. Punkt startowy i meta zlokalizowane są na terenie Ośrodka GEOsfera, przy budynku dydaktycznym. Punkt będzie oznaczony. Zapisów dokonujemy na miejscu.
 4. Gra oraz punkt startowy będą samoobsługowe.
 5. Każda drużyna w punkcie startowym pobiera samodzielnie kartę zgłoszeniową, kartę startową oraz mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi.
 6. Gra polega na odnalezieniu właściwych punktów w terenie, potwierdzenie ich na karcie startowej, wykonanie zadania w punkcie kontrolnym oraz powrót na linię mety do godziny 19:00.
 7. Obsługa punktu startowego:
 • start i meta znajdują się przy budynku Ośrodka GEOsfera;
 • start i meta są samoobsługowe, ale będziemy niedaleko, w razie jakichkolwiek problemów, ewentualnych pytań wystarczy nas znaleźć w budynku Ośrodka;
 • w punkcie startowym będzie można samodzielnie pobrać kartę zgłoszeniową, kartę startową oraz mapę - prosimy, aby przy punkcie startowym przebywała tylko jedna drużyna, pozostałe drużyny czekają w bezpiecznej odległości;
 • pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie! przy punkcie startowym można skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk;
 • zgłoszona drużyna podchodzi do punktu startowego, wypełnia kartę zgłoszeniową (będzie w punkcie startowym czekała już na Was), następnie wrzucamy kartę zgłoszeniową do pudełka oznaczonego "START", następnie pobiera kartę oraz mapę startową, wpisuje czas wyjścia w teren, odchodzi z punktu startowego; dopiero po opuszczeniu punktu, może podchodzić kolejna drużyna;
 • meta znajduje się przy punkcie startowym, drużyna wpisuje godzinę zakończenia trasy na karcie startowej i wrzuca ją do odpowiedniego pudełka oznaczonego "META";
 • wydawanie kart startowych do godziny 18:00.

8. Niszczenie punktów kontrolnych, a także skreślenia na karcie startowej będą karane dyskwalifikacją.

9. Drużyna startuje na własną odpowiedzialność.

10. Start w grze jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

11. Start w grze jest jednoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć z gry na stronie fb GEOsfery.

12. Dane osobowe uczestników są używane tylko do organizacji niniejszej gry.

Uwagi dodatkowe:

 1. Prosimy o zachowanie ostrożności na ścieżkach Ośrodka.
 2. Prosimy nie podchodzić do ścian kamieniołomu.
 3. Być może, że na terenie Ośrodka są kleszcze, może warto o tym pomyśleć i zabrać ze sobą jakiś preparat.
 4. Obowiązuje strój terenowy.
 5. Na terenie Ośrodka poruszamy się w odległości co najmniej 2 m od pozostałych uczestników gry lub zwiedzających.
 6. Pamiętajmy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności! Pokaż mniej