Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Ostatni dzień na składanie wniosków

31 maja 2021, 09:04

JBO 2022 - koniec naboru wniosków

JBO 2022 - koniec naboru wniosków

W poniedziałek, 31 maja kończy się nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem maila w formie zeskanowanych dokumentów) do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, należy pamiętać, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną.

Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

Wniosek można złożyć do 31 maja br.:

  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
  • drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem "Budżet Obywatelski",
  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl