Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2022: Mieszkańcy złożyli propozycje projektów

1 czerwca 2021, 12:28

Mieszkańcy złożyli propozycje projektów do JBO 2022

Mieszkańcy złożyli propozycje projektów do JBO 2022

Zakończył się nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 49 wniosków, 11 z ich zostało złożonych elektronicznie, a 38 papierowo.

9 wniosków złożonych zostało na projekty duże - do kwoty 1,8 mln zł, najwięcej - 34 wnioski to zadania mieszczące się w przedziale do 200 tys. zł. W puli zadań dotyczących modernizacji, doposażenia oraz utrzymania istniejących obiektów zgłoszonych zostało 6 propozycji.

Przed nami etap weryfikacji. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych.

W czerwcu spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji tzn.: czy zadanie leży w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.

Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl