Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prezydent Paweł Silbert odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

28 czerwca 2021, 12:17

Prezydent Paweł Silbert odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Paweł Silbert odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dzisiaj w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się prezydent Jaworzna Paweł Silbert, którego Prezydent RP odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

***

Prezydent Paweł Silbert w 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2015 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Orderu Odrodzenia Polski prezydentowi Pawłowi Silbertowi czytamy m.in.:

(...) Pełniąc funkcję publiczną Pan Paweł Silbert zawsze kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy Jaworzno, a głównym jego celem jest służyć zaspokajaniu jej potrzeb w różnych dziedzinach życia. Ciągle stawia nowe wyzwania i skutecznie je realizuje angażując się przy tym osobiście. Aktywna postawa i determinacja Pana Pawła Silberta często prowadzi do podejmowania czynności przekraczających zakres jego zwykłych obowiązków, by przyniosły znaczną korzyść obywatelom. (...) Ponadto Pan Paweł Silbert postępuje zawsze w sposób sprzyjający umacnianiu praworządności i zaufania do organów samorządowych, a także kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek