Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Od 6 lipca br. II etap przebudowy ul. Martyniaków

5 lipca 2021, 09:52

Od 6 lipca br. II etap przebudowy ul. Martyniaków

Od 6 lipca br. II etap przebudowy ul. Martyniaków

We wtorek, 6 lipca rozpocznie się II etap przebudowy ul. Martyniaków. Dalsze prace w tym miejscu obejmują prowadzenie robót na lewym pasie ruchu z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Martyniaków - od ul. Wojska Polskiego do ul. Promiennej, przy jednoczesnym utrzymaniu dojazdów do posesji i firm.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, remont ulicy Martyniaków rozpoczął się 1 marca 2021 r. W ramach prowadzonych prac ulica zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw razem z systemem odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do miejsca, gdzie w 2019 roku Tauron zlikwidował przejazdy kolejowe. Najważniejszą widoczną zmianą w stosunku do istniejącej drogi będzie dodanie kolejnego pasa do skrętu na obwodnicę Dąbrowy Narodowej. Ma to umożliwić skręt w lewo z dwóch pasów, a nie jednego jak dotąd. Dzięki temu więcej samochodów skręci w lewo - w stronę Katowic - na pojedynczym sygnale zielonym.

Mniej widoczna będzie natomiast wzmocniona konstrukcja drogi, która sprawi, że możliwe będzie wydłużenie okresu międzyremontowego. Od ul. Wojska Polskiego do Energetyków zostanie poprowadzona również asfaltowa droga dla rowerów.

- Nie będzie to tylko powierzchowny remont, ale droga zostanie praktycznie w całości rozebrana i zbudowana od podstaw - dodaje Andrzej Kramarz. - Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone lampami wertykalnymi, oświetlone zostaną również okolice przystanków autobusowych i same wiaty. Zabudowana zostanie również stacja meteorologiczna informująca kierowców za pomocą aktywnych znaków drogowych o warunkach drogowych i stanie nawierzchni jezdni.

Dzięki temu na wiosnę 2022 roku kierowcy będą mogli korzystać z całkowicie przebudowanej ulicy Martyniaków. Po przebudowie dopuszczalna prędkość na ulicy Martyniaków zostanie podniesiona do 70 km/h.

Generalnym Wykonawcą na zlecenie Gminy będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. zo.o. z siedzibą w Katowicach. Przebudowa tego etapu ulicy Martyniaków kosztuje ponad 10,5 mln zł, z czego nieco ponad 3,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W kosztach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej partycypuje spółka Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Obrazek