Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przebudowa DK79 w Byczynie staje się faktem

6 lipca 2021, 15:00

Przebudowa DK79 w Byczynie staje się faktem

Przebudowa DK79 w Byczynie staje się faktem

Kolejny z zaprojektowanych etapów programu inwestycyjnego pn. "Miasto Twarzą do Autostrady" trafia do realizacji. Gmina rozstrzygnęła przetarg na przebudowę DK79 w Jaworznie-Byczynie, głównym wykonawcą inwestycji wartej 35 566 918,65 zł. została firma PW BANIMEX Sp. z o.o. To największy, i najbardziej wyczekiwany projekt inwestycyjny, który ma być realizowany w 2021 roku i kolejnych latach - wg zapisów umowy, inwestycja ma być zakończona do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu.

Realizacja przebudowy DK79 w Jaworznie-Byczynie jest możliwa dzięki wydatnemu wsparciu ze środków budżetu państwa. Staraniem władz Jaworzna i Rządu RP przyznane zostały środki na budowę estakady oraz modernizację dotychczasowego przebiegu ul. Krakowskiej w Jaworznie - Byczynie. Na przebudowę tego odcinka DK79, jaworznicki Urząd Miejski otrzymał prawie trzydzieści mln zł dotacji celowej.  Jaworznicki wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i w maju 2021 r. została podpisana umowa dotacyjna.

- Dzięki realizacji tego projektu Byczyna zupełnie się zmieni. Obecnie centrum osiedla Byczyna jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego na styku dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Dziennie tą drogą przejeżdża między 15 a 17 tysięcy samochodów, w tym większość (ok. 80 proc.) to tranzyt - mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert. - Po wielu latach konsekwentnej pracy i starań oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, budowa nowego śladu drogi krajowej oraz estakady, jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, staje się możliwa do wykonania - dodaje prezydent Paweł Silbert.

We wtorek, 6 lipca 2021 r., w Byczynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Wicemarszałka Woj. Śląskiego Dariusza Starzyckiego, Zastępcy Prezydenta Moniki Bryl, Radnej Anny Lichoty i zaproszonych gości. Podczas spotkania,w  obecności mediów, przekazana została umowa na realizację inwestycji między prezydentem Jaworzna a wykonawcą - firmą BANIMEX Sp. z o.o. Wartość kontraktu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 35 566 918,65 zł.

- Wieloletnie plany przebudowy odcinka drogi krajowej nr 79 przebiegającego przez Jaworzno i Byczynę właśnie wchodzą w fazę realizacji. Dzięki dotacji z budżetu państwa wybudowana zostanie estakada, która wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. To inwestycja, która zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym - powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica dzielnicy Byczyna w ciągu DK79 o dł. ok. 1,5 km, to ostatni odcinek, który nie został dotąd przebudowany i o tyle ciekawy, że obwodnice zazwyczaj wydłużają długość dotychczasowej drogi, a w tym przypadku odcinek będzie krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga zostanie wyniesiona na estakadę powyżej osiedla. Dzięki tej inwestycji będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi, a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch w centrum osiedla zostanie uspokojony. Obecnie centrum Byczyny jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego.

Osiedle dziś jest podzielone na pół drogą krajową. Tysiące metrów kwadratowych asfaltu i kilkanaście tysięcy samochodów na dobę przejeżdżających tranzytem w stronę Chrzanowa tworzą barierę trudną do pokonania. Spory ruch, szczególnie w godzinach szczytu, utrudnia mieszkańcom Byczyny przemieszczanie się z jednej strony osiedla na drugą. Trudno się dziwić, skoro mówimy o skrzyżowaniu z drogą krajową. Budowa estakady, która ma zastąpić DK79, wreszcie doczeka się realizacji.

Nowa droga rozpocznie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie  wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt będzie miał pięć przęseł i długość ponad 150 m. Droga będzie bardziej płaska i równa, dodatkowo ten zupełnie nowy odcinek będzie biegł w szpalerze ekranów akustycznych.

Byczyna będzie podłączona w dwóch miejscach - na początku i na końcu nowej drogi. A stary ślad ul. Krakowskiej zostanie przebudowany do zupełnie nowej funkcji - prowadzenia już tylko i wyłącznie ruchu lokalnego mieszkańców osiedla. Centrum Byczyny ulegnie wyciszeniu - przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku, a obok wiaty pasażerskiej powstanie również wiata rowerowa. Nasadzone zostaną nowe drzewa. Zostaną zbudowane również miejsca parkingowe, dzięki czemu będzie można ograniczyć wjazd pojazdów na byczyński rynek, co było życzeniem mieszkańców.

***

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK 79 w Jaworznie poprzez poprowadzenie nowego śladu Drogi Krajowej o długości ok. 1,5 km. Zadanie rozpoczyna się w rejonie ul. Barana, na dalszym odcinku droga jest odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe jest poprzez wykonanie pięcioprzęsłowego wiaduktu drogowego o długości 153 m, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt zaprojektowano w całości na łuku poziomym o promieniu R=1050 m. Ustrój nośny wiaduktu stanowią dwa dźwigary, poprzecznice oraz płyta o zmiennej grubości. Wzdłuż wiaduktu zrealizowane będą chodniki oddzielone od jezdni barierami stalowymi, oddzielonych od krawędzi zewnętrznych ekranem akustycznym pełniącym funkcje barieroporęczy.

Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym. Ponadto planowane jest wykonanie:

  • Łącznik 1: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Hallera wykonanie skrzyżowania trójwlotowego z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79 oraz
  • Łącznik 2: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Nauczycielską wykonanie czterowlotowego skrzyżowania z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79, a także modernizacją dotychczasowego śladu DK79.

Projekt przewiduje również realizację: chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, zieleń (wycinka i nasadzenia), budowę ekranów akustycznych typu "zielona ściana", sygnalizacji świetlnej.

Parametry charakterystyczne dla odcinka DK79: klasa techniczna odcinka drogi GP1x2 o nośności 115 kN/oś, KR 5, prędkość projektowana 60 km/h, prędkość miarodajna 80 km/h, pochylenie poprzeczne 2 %, szerokość pasów ruchu 3,5 m, szerokość opasek bitumicznych 0,5 m, szerokość chodników 1,5 m - 2 m, szerokość pobocza gruntowego 1,5 m, pochylenie skarp 1:1,5, promienie łuków (kolejno): 350 m, 1050 m, 1000 m.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 10 maja 2021 r.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek