Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs na dofinansowanie do projektów wspierających efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych

15 lipca 2021, 14:41

Konkurs na dofinansowanie do projektów wspierających efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych fot. Fotolia.com

Konkurs na dofinansowanie do projektów wspierających efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych fot. Fotolia.com

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Dokumenty można składać do wtorku, 27 lipca 2021 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu  mogą się ubiegać:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna - kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego (forma prawna - kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna - kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna - kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Dofinansowaniem będą objęte projekty dotyczące:

 • kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie województwa śląskiego,
 • wymiany oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowy systemów grzewczych,
 • tworzenia zielonych dachów i "żyjących zielonych ścian".

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:

 • 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego - dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową
 • 3 mln PLN - spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego
 • 2 mln PLN - wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 27.07.2021 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
 • 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 - 15.30,
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Działania prowadzone są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim.

Szczegóły konkursu dostępne są na https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2021/konkurs-nr-pois-1-7-1-6-2021.html