Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

27 sierpnia 2021, 12:32

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

Podczas sierpniowych obrad Sesji Rady Miejskiej jaworzniccy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu "Zasłużony dla miasta Jaworzna" pośmiertnie dla Wenancjusza Plesa oraz Tadeusza Pokornego - działaczy społecznych, którzy wspierali lokalną społeczność. Ponadto tytułem uhonorowano Panią Monikę Włodarczyk - Raczek, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W piątek 27 sierpnia 2021 r., rodziny zasłużonych oraz uhonorowana dyplomem Pani Monika Włodarczyk- Raczek, odebrały z rąk Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Zastępcy Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka, okolicznościowe dyplomy.

Wenancjusz Ples

Pan Wenancjusz Ples urodził się 15 maja 1943 roku w Jaworznie. W 1962 roku zdał egzamin mistrzowski malarza w Krakowie. W latach 1962-66 pracował w oddziale budowlanym Kopalni Węgla Kamiennego "Komuna Paryska", z przerwą na zasadniczą służbę wojskową. W latach 1966-77 był zatrudniony w Zakładach Chemicznych "Organika Azot", a następnie do 2003 roku w "Budostalu" Kraków.

Pasją życia Pana Wenancjusza Plesa była piłka nożna. Jako bramkarz bronił barw jaworznickich klubów "Górnik" i "Azotania" Jaworzno. Pracując na Węgrzech w latach 1977-90 był współzałożycielem i prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego dla polskich pracowników. Uczestniczył także w organizacji życia kulturalnego. Stworzył tam amatorską ligę piłki nożnej. Po powrocie do kraju w 2002 roku włączył się w działalność Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej, które zostało przekształcone w Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "Salos". Tam przez kilkanaście lat był wiceprezesem, zaś od 2015 roku Honorowym Prezesem PSS "Salos".

To dzięki Panu Wenancjuszowi Plesowi oraz osobom skupionym wokół Niego, skromna amatorska liga przekształciła się w prężnie działające stowarzyszenie, które organizuje popularne w Jaworznie i nie tylko rozgrywki piłkarskie dla amatorów. Pan Wenancjusz Ples przez lata zaliczał się do filarów życia sportowego Jaworzna, kochał sport i poświęcił mu większość swojego życia. We wszystko co robił wkładał całe serce. Był człowiekiem zaangażowanym bez reszty, którego nie można zapomnieć. Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć wyjście z konfliktów i problemów.

Tadeusz Pokorny

Pan Tadeusz Pokorny urodził się 31 stycznia 1947 roku w Szczakowej. Całe życie związany był z Jaworznem, a w szczególności z osiedlem Szczakowa. Przez przeszło 30 lat pracował w Hucie Szkła Okiennego w Szczakowej.

W domu rodzinnym Pokornych zachowały się liczne pamiątki, dokumenty, odznaczenia. Pan Tadeusz Pokorny, jako jedyny potomek linii męskiej, stał się spadkobiercą pamiątek żołnierskiej przeszłości rodziny. Mając świadomość wagi znajomości dziejów własnego narodu zawsze dbał o krzewienie tej wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna i chętnie udostępniał swe bogate zbiory, aby zasilały ekspozycje wielu okolicznościowych wystaw organizowanych na terenie miasta: w Muzeum Miasta Jaworzna, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Klubie "Relax", Miejskim Centrum Kultury i Sportu, czy też w placówkach oświatowych naszego miasta.

Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego miasta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku - Białej Oddział w Jaworznie. Brał udział w uroczystościach miejskich, zawsze w poczcie sztandarowym, reprezentując z honorem daną organizację.

W 2016 roku, z inicjatywy Pana Tadeusza Pokornego, nakładem Muzeum Miasta Jaworzna, ukazała się książka popularno - naukowa zatytułowana "Żołnierska rodzina Pokornych" autorstwa Zofii Żak. Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem, działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie.

Monika Włodarczyk - Raczek

Pani Monika Włodarczyk - Raczek to osoba z prawie 30–letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie. Siedem lat temu podjęła się misji opracowania, wprowadzenia i koordynowania programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który nieprzerwanie trwa do dziś. Wówczas było to działanie, którego żadne inne miasto w okolicy nie realizowało. Miedzy innymi, dzięki zaangażowaniu i determinacji Pani Moniki Włodarczyk - Raczek od 1,5 roku funkcjonuje w Jaworznie pierwsze Mieszkanie Chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego działalność osobiście koordynuje.

Przez cały okres pracy pedagogicznej, którą również wykonywała prawie 20 lat, Pani Monika Włodarczyk - Raczek prowadziła działania na rzecz integracji środowiska uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Efektem prowadzonej działalności i współpracy na niwie muzycznej jaworznickiego środowiska uczniów i Zespołu Instrumentalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej było nagranie płyty: "Razem. WTZ i Przyjaciele" w 2009 r.

Od lat zaangażowana jest także w sprawy związane z organizacją obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie. Nieprzerwanie od 2011 r. organizuje projekty polegające na wymianie niepełnosprawnej młodzieży z różnych krajów oraz wizyt studyjnych dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas organizowanych projektów Jaworzno gościło grupy niepełnosprawnej młodzieży wraz z opiekunami z: Azerbejdżanu, Armenii, Estonii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Grecji, Niemiec, Walii. W ramach współpracy projektowej osoby niepełnosprawne z Jaworzna podróżowały do Słowenii, Hiszpanii i Słowacji. Podczas każdego wyjazdu bądź wizyt zagranicznych gości, Pani Monika Włodarczyk - Raczek organizuje polski wieczór narodowy, podczas którego osoby niepełnosprawne z Jaworzna prezentują swój kraj, kulturę, ale co warte podkreślenia również miasto Jaworzno.

Kolejną inicjatywą i zadaniem realizowanym przez Panią Monikę Włodarczyk - Raczek jest organizowany od 2010 r. konkurs i wernisaż wystaw Regionalnego Konkursu Plastycznego "Magia Kolorów" dla uczestników WTZ- ów z województwa śląskiego.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek