Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Czyste środowiska zaczyna się w naszym domu - ruszyły kontrole szamb

9 września 2021, 08:31

Czyste środowiska zaczyna się w naszym domu - ruszyły kontrole szamb - fot. Wodociągi Jaworzno

Czyste środowiska zaczyna się w naszym domu - ruszyły kontrole szamb - fot. Wodociągi Jaworzno

Początkiem września Strażnicy Miejscy oraz pracownicy Wodociągów Jaworzno rozpoczęli kontrolę prywatnych posesji. Podczas kontroli sprawdzana jest szczelność i regularność opróżniania szamba oraz ewentualne nielegalne podłączenia do miejskiej sieci sanitarnej, w tym także niedozwolone odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji bytowej. Według swoich kompetencji Strażnicy Miejscy sprawdzą również deklaracje na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału. W pierwszej kolejności kontrole rozpoczną się w dzielnicy Byczyna, a następnie w Jeleniu Łęgu.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia na swoje posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie domu do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku mieszkańców Byczyny i Jelenia Łęgu, gdzie kontrole będą prowadzone w pierwszej kolejności, możliwość odprowadzania ścieków siecią sanitarną prosto do oczyszczalni funkcjonuje od ponad dwóch lat.

W tej sprawie, już kilkakrotnie Spółka wysyłała korespondencję do niepodłączonych mieszkańców z terenu osiedla Byczyna i Jeleń Łęg, informując o obowiązku podłączenia się oraz o możliwości wykonania przyłącza na preferencyjnych warunkach przez Wodociągi Jaworzno i przysługującej im na ten cel dotacji z Urzędu Miasta - 50% wartości, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. Niestety odzew był sporadyczny.

Jak dodaje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno: Podejrzenia związane z niechęcią podłączenia się mieszkańców do kanalizacji wynika z faktu, o którym należy głośno powiedzieć. Otóż działające na tych posesjach szamba są wywożone nieregularnie lub są po prostu nieszczelne. Oznacza to, że większość ścieków z tych zbiorników trafia do gleby lub jest opróżniana w niewyjaśniony sposób. I to po raz kolejny wraz ze strażnikami chcemy sprawdzić i skontrolować. Chcemy także przekonać mieszkańców, że kanalizacja się opłaca. Po pierwsze to wygoda, po drugie chronimy środowisko naturalne, poprzez ograniczenie wycieków ścieków do gleby, po trzecie podłączając się do kanalizacji można zaoszczędzić w domowym budżecie.*  

Z zapisów aktów prawnych wynika również, że nieczystości ciekłe z szamb muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku niejasnych i nieudokumentowanych wywozów ścieków Strażnicy Miejscy będą wystawiać mandaty karne.

*Podłączając się do kanalizacji 4 osobowa rodzina, która miesięcznie zużywa 10 m3 wody, może zaoszczędzić rocznie nawet 1500 zł. Odprowadzenie 1m3 ścieków według taryfy to 9,85 zł brutto, natomiast ich wywóz beczkowozem, to już koszt około 25 zł brutto za 1m3.