Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wodociągi w nowej roli

1 października 2021, 11:21

Wodociągi w nowej roli - fot. MZDiM Jaworzno

Wodociągi w nowej roli - fot. MZDiM Jaworzno

Już w przyszłym miesiącu ruszy Akcja Zima. Od tego roku nastąpi zmiana Wykonawcy zadania - przejmie je spółka miejska, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny nad zadaniem będzie sprawować Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Po sezonie zimowym na pracowników Wodociągów będą czekały kolejne zadania.

Trwa rekomunalizacja usług w mieście. Jesienią, ubiegłego roku, jaworznickie Wodociągi przejęły zadanie odbioru odpadów komunalnych. W tym roku, w listopadzie, rusza Akcja Zima, a po jej zakończeniu - Akcja Lato. Zadania dotyczące nowego "ułożenia" zostały przekazane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie wskazywania i rozliczania spółki Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z realizacji zadań powierzonych jej do wykonywania aktem założycielskim i wskazaniami do realizacji (zarządzenie z dnia 18 listopada 2020 r.) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie realizacji zadań utrzymania zimowego i letniego miasta oraz zieleni nieurządzonej (z dnia 18 listopada 2020 r.).

Przygotowania do realizacji Akcji Zima przez Wodociągi trwają - częściowo rozstrzygnięto przetargi na dostawę sprzętu oraz przeprowadzono wstępną rekrutację nowej załogi. W celu szybszego dojazdu do Obwodnicy Północnej, został wybudowany łącznik drogowy - dzięki temu dojazd do obwodnicy zostanie skrócony, a jednocześnie wpłynie to na ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów na ul. św. Wojciecha.

W zakresie zimowych obowiązków spółki będzie utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranie i wywóz śniegu czy oczyszczanie ciągów pieszych i przystanków.

- Rekomunalizacja usług w zakresie zimowego utrzymania miasta pozwoli na lepszy nadzór nad wykonywaniem zadania. To także oszczędności finansowe dla miasta. Powierzając działania spółce miejskiej, przestajemy być zależni od podmiotów zewnętrznych, które nie były zainteresowane zimowym utrzymaniem Jaworzna. Przez ostatnie lata w przetargu startowała tylko jedna firma, a wykonanie usługi nie zawsze było na oczekiwanym poziomie - tłumaczy Paweł Bednarek, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. - Rozważaliśmy wcześniej również prowadzenie tych prac bezpośrednio przez MZDiM. Jednak uwarunkowania formalne i budżetowe związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Gminy nie sprzyjają organizacji takiej działalności bezpośrednio przez MZDiM. Już same prace drogowo-remontowe są rzadkością w kraju jeśli chodzi o działania jednostek budżetowych - dodaje Paweł Bednarek.

Jednostka drogowa sprawuje merytoryczny nadzór nad Akcją Zima oraz całorocznym utrzymaniu. Będąc w posiadaniu sprzętu własnego, w poprzednich latach MZDiM - w miarę możliwości i dostępnych sił pracowniczych - wspierał wykonawcę. W nowym "ułożeniu" MZDiM nadal będzie wspierał, działając m.in. na Rynku i w części przestrzeni miejskich, więc posiadany sprzęt się przyda.

A co po zimie? Wtedy Wodociągi zajmą się letnim utrzymaniem miasta. Będą to prace związane z koszeniem trawy i pielęgnacją zieleni, a także szeroko pojęte prace porządkowe - oczyszczanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, usuwanie skutków zdarzeń drogowych, oczyszczanie dróg, chodników i przejść.