Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza "Jaworzno w dyskusji"

1 grudnia 2021, 08:31

Rusza Jaworzno w dyskusji

Rusza "Jaworzno w dyskusji"

Ruszył nowy miejski program pod nazwą "Jaworzno w dyskusji". Podczas poszerzonych konsultacji społecznych mieszkańcy będą rozmawiać o możliwych kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów czy też obszarów w Jaworznie. We wtorek, 30 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którzy zgłosili chęć włączenia się do współpracy i zostali członkami zespołów konsultacyjnych.

Konsultacje będą prowadzone w czterech obszarach:

  • Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.
  • Ulica Sienkiewicza ("Kocia") jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego.
  • Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży - rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże.
  • Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.

Na początku spotkania Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny przywitała gości oraz przedstawiła założenia projektu "Jaworzno w dyskusji".

- Do prac w zespołach tematycznych zgłosili się jaworznianie, którzy chcą i mogą osobiście zaangażować się i we współpracy z innymi członkami przeanalizować oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które w przyszłości pozwolą odmienić te miejsca w pożądanym kierunku - mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna.

Następnie liderzy zaprezentowali poszczególne projekty. "Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej" omówiła Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Projekt "Ulica Sienkiewicza ("Kocia") jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego" omówiła Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Kolejny projekt pod nazwą "Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży - rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże" przedstawiła Magdalena Tomaszewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Z kolei "Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście" zaprezentował Tomasz Tosza - wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Następnie zebrani mogli wysłuchać krótkiego wykładu o zasadach pracy w zespołach projektowych, który przeprowadził dr Jerzy Kołodziej.

Pod koniec spotkania Liderzy projektów odpowiedzieli na dodatkowe pytania. Chętni mieszkańcy złożyli deklaracje gotowości do współpracy w poszczególnych projektach. Przed zespołami kilkumiesięczna praca. Pierwsze spotkania powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

"Jaworzno w dyskusji" to kolejny po "Jaworzno Wspiera Rodziny", "Jaworzno przyjazne Seniorom" i "Jaworzno - strefa lepszej pracy" miejski program skierowany do mieszkańców.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek