Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nieodpłatne poradnictwo prawne i specjalistyczne na terenie Jaworzna

10 grudnia 2021, 07:05

Nieodpłatne poradnictwo prawne i specjalistyczne na terenie Jaworzna

Nieodpłatne poradnictwo prawne i specjalistyczne na terenie Jaworzna

Mieszkańcy Jaworzna, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na pokrycie kosztów prawnika, mogą liczyć na pomoc świadczoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Punkty działają na terenie miasta od 2016 roku. Poradnictwo obejmuje pomoc na etapie przedsądowym, a usługi świadczone są w wyznaczonych punktach w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaworznie dostępne są na stronie https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

Ponadto jeżeli problem ma charakter złożony i wykracza poza naturę prawną, mieszkańcy mogą otrzymać darmową pomoc specjalistyczną, świadczoną przez jednostki i poradnie na terenie Jaworzna oraz centralne infolinie krajowe. Poradnictwo obejmujące m.in.:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
  • pomoc społeczną,
  • rozwiązywanie problemów alkoholowych,
  • przeciwdziałanie przemocy domowej,
  • prawo konsumenckie,
  • prawa pacjenta,
  • prawo ubezpieczeń społecznych.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzona jest przez Prezydenta Miasta Jaworzna na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie - pobierz listę.