Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pamiętajmy o bezdomnych!

28 grudnia 2021, 08:30

Pamiętajmy o bezdomnych!

Pamiętajmy o bezdomnych!

Trwa organizowana rokrocznie przez miasto akcja interwencyjna pod nazwą "Pogotowie Zimowe". Pracownicy Działu Aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, we współpracy ze strażnikami miejskimi odwiedzają miejsca pobytu osób bezdomnych. Wszystko po to, by potrzebujący dowiedzieli się o możliwościach skorzystania z pomocy w trudnym dla nich okresie zimowym. W ramach codziennej służby Strażnicy Miejscy podejmują szereg działań by zapewnić bezpieczeństwo potrzebującym jaworznianom.

- Pracownicy socjalni  proponują nie tylko schronienie czy pomoc finansową, ale także pomoc w załatwianiu spraw, wyrobieniu dowodu osobistego czy opłaceniu świadczenia zdrowotnego - wyjaśnia Ewelina Bomba z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania Straży Miejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaworznie prowadzą kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Kontrolowane są opuszczone budynki, piwnice, ciągi ciepłownicze oraz inne miejsca, w których mogą przebywać osoby bez dachu nad głową.

- Celem prowadzonej akcji jest zapobieganie utraty życia i zdrowia przez osoby bezdomne wskutek wychłodzenia organizmu. Osoby te informowane są o możliwościach pomocy, jakie mogą uzyskać na terenie miasta, a także są zachęcane do skorzystania z noclegowni - wyjaśnia Artur Zięba, komendant Straży Miejskiej.

Pamiętajmy, by przekazywać informacje o bezdomnych osobach potrzebujących pomocy do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 986 oraz na ogólnopolski numer alarmowy 112.

Obowiązki administratorów budynków wielorodzinnych

- W związku z trwającym okresem zimowym, a co za tym idzie rosnącą liczbą zgłoszeń mieszkańców dotyczących przebywania osób bezdomnych w klatkach schodowych i piwnicach budynków wielorodzinnych, przypominamy zarządcom nieruchomości o podjęciu działań zmierzających do zabezpieczenia drzwi wejściowych, np. poprzez montaż domofonu z blokadą dostępu - tłumaczy komendant Zięba. - Takie działania wpływają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfort lokatorów i są obowiązkiem administratorów budynków wielorodzinnych - wspólnot i spółdzielni.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ponadto w grudniu 2021 r. została przeprowadzona jeszcze jedna akcja informacyjna pod nazwą "Bezpieczne ogrzewanie", która adresowana była szczególnie do bezdomnych przebywających na terenie ogródków działkowych, w pustostanach, węzłach ciepłowniczych i tym podobnych miejscach, gdzie narażeni są  na zatrucie dwutlenkiem węgla czy pożar wskutek stosowania własnych źródeł ogrzewania.

Osoby bezdomne przebywające na terenie naszego miasta są objęte różnego typu pomocą usługową i materialną. W pierwszej kolejności wspiera się takie osoby w zaspokojeniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych, takich jak schronienie, gorący posiłek, możliwość dokonania zabiegów higienicznych, czy też zabezpieczenie niezbędnej i stosownej odzieży. W tym celu osobie potrzebującej miasto zapewnia schronienie w Noclegowni dla Osób Bezdomnych przy ul. Łukasiewicza 6 (placówka całodobowa, tel. 32 / 6181829) - Schronisku dla Bezdomnych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym przy ul. Solskiego 3a  (placówka całodobowa, tel. 32 / 615-19-30). Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia we Wspólnocie Betlejem przy ul. Długiej 16 (tel. 506 307 862 ). O pobyt w Betlejem można starać się indywidualnie.

Bezdomne kobiety znajdą schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Koszarowa. Niezbędnych zabiegów higienicznych osoby bez dachu nad głową, mogą dokonać w Łaźni dla Bezdomnych przy ul. Łukasiewicza 7.

Co roku bezpłatna infolinia dla bezdomnych działa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1 listopada pod numerem telefonu 987 przez najchłodniejszy okres roku będzie można się dowiedzieć o bazie noclegowej, punktach, w których wydawane są ciepłe posiłki i odzież. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał również plakaty i ulotki informacyjne o systemie pomocowym dla bezdomnych w naszej gminie.

Gdzie po pomoc?

Wszelkich dodatkowych informacji na temat pomocy osobom bezdomnych udziela Koordynator pomocy dla osób bezdomnych w Jaworznie: pani Ewelina Bomba - Kierownik Działu Aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 32 / 61 81 831. Ponadto można zasięgnąć informacji pod całodobowym jaworznickim numerem tel. 32 / 61 81 829.