Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno w rządowym i wojewódzkim systemie pomocy Ukrainie

26 lutego 2022, 10:21

Flaga Ukrainy - fot. www.gov.pl

Flaga Ukrainy - fot. www.gov.pl

Jaworzno ściśle współpracuje z wojewódzkim sztabem i instytucjami rządowymi. Wykonujemy zadania zgodnie z dyspozycjami i zaleceniami Wojewody oraz podległego mu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To te instytucje są głównymi koordynatorami zadań w sytuacji kryzysowej. Wojewoda poinformował, że uchodźcy z Ukrainy będą kierowani do poszczególnych miejscowości przez służby państwowe i Straż Graniczną. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert podtrzymuje deklarację gotowości pomocy obywatelom Ukrainy szukającym w naszym mieście bezpiecznego schronienia przed wojną. Poczynione zostały ustalenia i inwentaryzacje obiektów do tego celu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na Sztabie Wojewody (25.02.2022 r.), w przygotowaniu jest specustawa, która m.in. ureguluje kwestie zasad udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz współpracy i finansowania zadań między najbardziej obciążonymi jednostkami samorządowymi.

W przygotowaniu są również wytyczne dla samorządów i organizacji pozarządowych dotyczące zasad organizowania pomocy materialnej w postaci zbiórek oraz sposobu dostarczania zebranych produktów i materiałów. Powstaje szczegółowa lista, która będzie precyzyjnie określała potrzebną pomoc - zarówno w pasie granicznym, jak i w samej Ukrainie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia również aplikację do zgłaszania i tworzenia konwojów humanitarnych. Jaworzno zgodnie z wytycznymi instytucji rządowych, działa systemowo.

Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów!

To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

Jest kilka opcji pomocy:

  • wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;
  • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania - na kilka - kilkanaście dni;
  • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób;
  • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Zgłoś się i napisz na pomochumanitarnaUA@msz.gov.pl

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, dodatkowo od niedzieli, 27 lutego zostanie uruchomimy formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.

Fragment komunikatu MSZ: "Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy - przekaż nam szczegóły, a ułatwimy przekazanie pomocy. Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami".

Prezydent Miasta Jaworzna, dziękuję wszystkim Mieszkańcom, za wiele oddolnych inicjatyw będących prawdziwym odruchem serca. Za wszystkie deklaracje pomocy obywatelom Ukrainy, chęć wsparcia zaangażowanych jaworznian i działań miasta w tym zakresie.

 

***

Informacje dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Przypominamy, że działa specjalna infolinia: +48 47 721 75 75.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - czynne całodobowo:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Więcej informacji na: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/powiatowe-centra-zarzadzania-kryzysowego-dane-kontaktowe